Arkiver dokumenter

Arkiver et dokument når som helst. Mange programmer arkiverer automatisk dine dokumenter, mens du arbejder (Pages, Numbers, Keynote og TextEdit arkiverer f.eks. dokumenter automatisk). Hvis et program ikke arkiverer dokumenter automatisk, er det en god ide at arkivere dem hyppigt.

Hvis du ikke vil redigere den originale version af et dokument, eller hvis du vil arkivere en version i et andet format, kan du oprette og arkivere en kopi af dokumentet.

Arkiver et dokument

I programmer, der arkiverer dokumenter automatisk, arkiveres der, når du foretager ændringer. Men du kan altid vælge Arkiv > Arkiver, hvis du vil arkivere en bestemt version eller give dokumentet et navn.

I nogle programmer, f.eks. Billedfremviser og TextEdit, kan du arkivere dokumenter direkte til iCloud Drive. Dokumenter i iCloud Drive er tilgængelige på de computere og iOS-enheder, som du har indstillet med iCloud Drive.

  1. Vælg Arkiv > Åbn, og giv derefter dokumentet et navn.

  2. Tilføj evt. mærker, der gør det nemmere at finde dokumentet senere.

  3. Vælg, hvor dokumentet skal arkiveres, på lokalmenuen Hvor.

    Du kan enten vælge programmets iCloud-mappe, en anden placering i Cloud Drive eller en placering på din Mac. Hvis du ikke kan se den ønskede placering, skal du klikke på trekanten, der peger nedad.

  4. Indstil evt. andre muligheder, og klik på Arkiver.

Arkiver en kopi af et dokument

I de fleste programmer indeholder Arkivmenuen enten kommandoen Arkiver som eller Dubler. Gør et af følgende:

  • Vælg Arkiv > Arkiver som, og giv derefter det nye dokument et navn. Hvis du ikke kan se Arkiver som på menuen Arkiv, skal du holde Alternativtasten nede og derefter vælge Arkiv > Arkiver som.

  • Vælg Arkiv > Dubler for at kopiere dokumentet, foretag eventuelle ændringer og vælg derefter Arkiv > Arkiver for at give kopien et navn.

    Hvis du vil ændre formatet, skal du klikke på lokalmenuen Arkivformat og vælge en mulighed.