Scan billeder eller dokumenter

Hvis du har en scanner eller en printer med indbygget scanner, behøver du måske ingen speciel software til at scanne et billede.

Før du kan scanne, skal du åbne scanneren. Følg derefter instruktionerne til en scanner med automatisk dokumentindfører eller en flatbed-scanner. Hvis scanneren har en automatisk dokumentindfører, kan du scanne flere sider ad gangen. Med en flatbed-scanner kan du scanne flere mindre billeder på en gang, arkivere hvert billede som et separat arkiv og rette billeder op, hvis de lå skævt, mens de blev scannet.

Bemærk: De følgende indstillinger er muligvis ikke tilgængelige i din scanner. Hvis disse instruktioner ikke svarer til det, du ser på skærmen, henvises du til den dokumentation, der fulgte med det program, du bruger.

Åbn scanneren

 1. Tilslut scanneren, sæt den i en stikkontakt, og tænd den.

 2. Vælg Apple > Systemindstillinger, og klik på Printere & scannere.

  Åbn Printere & scannere for mig

 3. Vælg din scanner på listen til venstre, og klik derefter på Åbn scanner til højre.

  Hvis scanneren også er en printer, skal du måske klikke på Scan til højre, før du kan klikke på Åbn scanner.

  Hvis du ikke kan se knappen Åbn scanner, skal du måske indstille scanneren eller læse, hvordan du scanner, i den dokumentation, der fulgte med scanneren.

Scan med en scanner med dokumentindfører

Når du scanner med en scanner med dokumentindfører, bruges de samme indstillinger til alle siderne i dokumentindføreren. Hvis siderne kræver forskellige indstillinger (nogle er måske i gråtoner og andre i farver), kan du scanne dem i forskellige grupper.

 1. Anbring siderne i scannerens dokumentindfører.

 2. Vælg Brug dokumentindfører.

 3. Juster scanningsindstillinger. Du skal muligvis klikke på Vis oplysninger for at se alle de tilgængelige muligheder. Du kan vælge følgende:

  • Vælg den type billede, der skal scannes: Brug lokalmenuen Type.

   Vælg Tekst til sort-hvide billeder med stor kontrast som f.eks. et dokument, vælg Sort og hvid til gråtonebilleder, og vælg Farve til farvebilleder.

  • Scan begge sider af et ark: Vælg Dupleks.

  • Vælg en størrelse til det scannede emne: Brug lokalmenuen Størrelse.

  • Vælg, hvor de scannede emner skal arkiveres: Brug lokalmenuen Scan til.

   Hvis du vælger en mappe, arkiveres emnerne i den mappe. Hvis du vælger et program, åbnes emnerne i programmet.

  • Juster farver eller eksponering på det scannede billede: Vælg Manuelt på lokalmenuen Billedkorrigering, og brug derefter betjeningsmulighederne til justering.

   His der ikke vises nogen muligheder til billedkorrektion, skal du rulle ned eller gøre vinduet Scanner højere.

 4. Klik på Scan.

  Scanneren scanner siderne en for en.

Hvis du scanner flere billeder, du vil arkivere i samme dokument, kan du kombinere PDF-arkiver.

Scan med en flatbed-scanner

 1. Anbring emnerne på glaspladen.

  Hvis du vil arkivere hvert emne i dets eget arkiv, skal du sørge for, at der er tom plads mellem hvert emne på glaspladen. Hvis du scanner et billede med store hvide områder, vil scanneren måske importere det som flere scannede billeder.

 2. Fravælg Brug dokumentindfører, hvis muligheden vises.

 3. Vælg, hvor de scannede emner skal arkiveres, på lokalmenuen til venstre.

  Hvis du vælger en mappe, arkiveres emnerne i den mappe. Hvis du vælger et program, åbnes emnerne i programmet.

 4. Vælg en størrelse til det billede eller dokument, du scanner, på lokalmenuen til højre.

  Du kan vælge en standardpapirstørrelse eller en af følgende muligheder:

  • Registrer separate emner: Lagrer hvert emne i et separat arkiv og udretter skæve emner.

  • Find underliggende felt: Inkluder alle emner på scannerpladen i et billede, der netop er stort nok til dem alle sammen. Skæve emner rettes ikke ud.

 5. Klik på Scan.

  En foreløbig scanning afslører, hvilke emner der ligger på scanneren. Der udføres endnu en scanning for hvert arkiv, der oprettes.