Inštalácia, aktualizácia a odinštalovanie aplikácií

Vyberte si z tisícok aplikácií pre systém OS X, ktoré môžete stiahnuť a nainštalovať do svojho Macu. Aplikácie môžete jednoducho aktualizovať a ak už o aplikáciu nestojíte, môžete ju odstrániť.

Inštalácia aplikácií

Aktualizácia aplikácií

 • App Store vás upozorní, keď budú k dispozícii aktualizácie aplikácií, ktoré si stiahli, alebo aplikácií, ktoré boli dodané s Macom.

 • Ak chcete manuálne zistiť dostupnosť aktualizácií aplikácií, vyberte Apple menu > App Store a potom kliknite na Aktualizácie.

  Otvoriť obchod App Store za mňa

Odinštalovanie aplikácií

Môžete inštalovať aplikácie, ktoré ste získali z obchodu App Store, z iných webových stránok alebo z diskov. Nemôžete odinštalovať aplikácie, ktoré sú súčasťou systému OS X, ako napríklad Safari a Mail.

 • Aplikácie stiahnuté z obchodu App Store: Kliknite na ikonu Launchpadu Docku, podržte ikonu aplikácie stlačenú, kým sa všetky ikony nezačnú chvieť, a potom kliknite na tlačidlo vymazania aplikácie . Ak danú aplikáciu budete neskôr chcieť, môžete ju znova nainštalovať z obchodu App Store.

  Ak ikona nemá tlačidlo vymazania, nedá sa v Launchpade odinštalovať. Viac informácií o Launchpade nájdete v téme Používanie Launchpadu na zobrazenie a otváranie aplikácií.

 • Aplikácie, ktoré majú odinštalátor: V postrannom paneli Findera kliknite na Aplikácie. Ak je aplikácia v priečinku, môže mať Odinštalátor. Otvorte priečinok aplikácie. Ak sa zobrazí položka Odinštalovať aplikáciu alebo Odinštalátor aplikácie, dvakrát na ňu kliknite a postupujte podľa pokynov na obrazovke.

 • Aplikácie, ktoré nemajú odinštalátor: V postrannom paneli Findera kliknite na Aplikácie. Potiahnite aplikáciu z priečinka Aplikácie do Koša (na konci Docku) a potom vyberte Finder > Vysypať kôš.

  Ak zmeníte názor pred vysypaním koša, vyberte aplikáciu v koši a potom vyberte Súbor > Vložiť späť.

  VÝSTRAHA: Po vysypaní koša sa aplikácia natrvalo vymaže z Macu. Súbory vytvorené touto aplikáciou sa pravdepodobne nebudú dať otvoriť.