Resetovanie prihlasovacieho hesla

Niekedy je potrebné resetovať prihlasovacie heslo užívateľa, napríklad keď užívateľ zabudol svoje heslo a nemôže si spomenúť ani za pomoci pomôcky hesla.

Po resetovaní prihlasovacieho hesla užívateľa sa vytvorí nová predvolená kľúčenka na ukladanie hesiel užívateľa. Ďalšie informácie o heslách kľúčenky nájdete v téme O hesle kľúčenky.

Resetovanie prihlasovacieho hesla pomocou Apple ID

Ak ste k svojmu užívateľskému účtu priradili Apple ID, môžete prihlasovacie heslo resetovať pomocou Apple ID.

 1. Vyberte Apple menu > Systémové nastavenia, kliknite na Bezpečnosť a súkromie a potom na FileVault.

  Otvoriť panel FileVault

 2. Kliknutím odomknite ikonu zámku a potom zadajte meno správcu a heslo.

 3. Kliknite na tlačidlo Vypnúť FileVault (ak sa zobrazuje).

  FileVault musí byť vypnutý, ak chcete na resetovanie prihlasovacieho hesla použiť Apple ID. Ak sa zobrazuje tlačidlo Zapnúť FileVault, znamená to, že FileVault je už vypnutý.

 4. Vyberte Zobraziť > Užívatelia a skupiny.

  Otvoriť nastavenia Užívatelia a skupiny za mňa

 5. Prihláste sa na svoj účet. V prihlasovacom okne kliknite na otáznik v poli pre heslo a potom kliknite na šípku v dialógovom okne, ktoré sa zobrazí.

 6. Zadajte Apple ID a heslo a kliknite na Resetovať heslo.

Resetovanie hesla vybraných užívateľov

Heslá iných užívateľov môže resetovať správca.

 1. Vyberte Apple menu > Systémové nastavenia a kliknite na Užívatelia a skupiny.

  Otvoriť nastavenia Užívatelia a skupiny za mňa

 2. Kliknutím odomknite ikonu zámku a potom zadajte meno správcu a heslo.

 3. Vyberte užívateľa a potom kliknite na Resetovať heslo.

Ak je váš Mac serverom, serverové užívateľské heslá resetujte pomocou aplikácie Server. Pokyny nájdete v téme Resetovanie hesla užívateľa v Pomocníkovi pre server.