Vypaľovanie CD a DVD

Ak má váš Mac vstavanú optickú mechaniku alebo ak pripojíte externú jednotku DVD (napríklad Apple USB SuperDrive), môžete vypaľovať súbory na disky CD a DVD a zdieľať ich tak s priateľmi, presúvať ich medzi počítačmi alebo ich zálohovať. Disky, ktoré vypálite na svojom Macu, môžete používať tiež na počítačoch so systémom Windows a na ďalších typoch počítačov.

 1. Do optickej mechaniky vložte prázdny disk.

  Keď sa zobrazí dialógové okno, kliknite na vyskakovacie menu a potom vyberte Otvoriť Finder. Ak chcete po každom vložení prázdneho disku otvoriť aplikáciu Finder, vyberte možnosť „Urobiť túto akciu predvolenou“.

  Disk sa zobrazí na ploche.

 2. Dvojitým kliknutím na disk otvorte okno disku a potom presuňte súbory a priečinky, ktoré chcete vypáliť, do tohto okna.

  Do okna disku sa umiestnia aliasy súborov. Pôvodné súbory sa nepresunú ani nevymažú.

  Poznámka: Ak chcete tie isté súbory vypáliť na disky viackrát, použite priečinok na vypálenie.

 3. Usporiadajte a premenujte súbory.

  Po vypálení disku majú položky na disku rovnaké názvy a umiestnenia ako v okne disku. Po vypálení disku ich nie je možné zmeniť.

 4. Vyberte Súbor > Vypáliť [disk] a potom postupujte podľa pokynov.

  Súbory, na ktoré odkazujú aliasy, sa vypália na disk. Platí tiež, že ak priečinky pridané na disk obsahujú aliasy, súbory, na ktoré tieto aliasy odkazujú, sa takisto vypália na disk.

  Poznámka: Ak vysuniete disk bez vypálenia, vytvorí sa priečinok na vypálenie s položkami skopírovanými na disk a tento priečinok sa umiestni na plochu. Na dokončenie procesu vypaľovania kliknite na ikonu vypálenia vedľa priečinka v postrannom paneli aplikácie Finder, alebo podržte stlačený kláves Control pri kliknutí na ľubovoľným disk a potom z menu skratiek vyberte Vypáliť disk.

Ak chcete na disk vypáliť obraz disku (súbor .dmg), kliknite na súbor obrazu disku so stlačeným klávesom Control, z menu skratiek vyberte Vypáliť obraz disku [názov disku] na disk a postupujte podľa pokynov. Audiosúbory a videosúbory môžete vypáliť aj zo svojej knižnice iTunes. Pokyny nájdete v téme Vytvorenie vlastných diskov CD a DVD.

Tip: Ak chcete vymazať obsah prepisovateľného disku, so stlačeným klávesom kontrol Control kliknite na jednotku CD alebo DVD na postrannom paneli Findera a z menu skratiek vyberte Vymazať prepisovateľný disk.