Nastavenie užívateľov Macu

Ak váš Mac používajú viacerí užívatelia, mali by ste pre každého z nich nastaviť účet, aby si mohli prispôsobovať svoje nastavenia a možnosti bez ovplyvnenia iných užívateľov.

Pridanie užívateľa

 1. Vyberte menu Apple > Systémové nastavenia a kliknite na Užívatelia a skupiny.

  Otvoriť nastavenia Užívatelia a Skupiny

 2. Kliknutím odomknite ikonu zámku a potom zadajte meno správcu a heslo.

 3. Kliknite na tlačidlo Pridať pod zoznamom užívateľov.

 4. Kliknite na vyskakovacie menu Nový účet a vyberte typ užívateľa.

  • Správca: Správca môže pridávať a spravovať iných užívateľov, inštalovať aplikácie a meniť nastavenia. Nový užívateľ, ktorého vytvoríte pri prvom nastavení svojho Macu, je správca. Váš Mac môže mať viacerých správcov. Môžete vytvárať nových správcov a konvertovať štandardných užívateľov na správcov. Pre správcu nenastavte automatické prihlásenie. Pri takomto nastavení stačí na získanie práv správcu jednoducho reštartovať Mac. Z dôvodu zachovania bezpečnosti Macu nezdieľajte mená a heslá účtov správcov.

  • Štandardný: Štandardných užívateľov nastavuje správca. Štandardný užívateľ môže inštalovať aplikácie a meniť nastavenia, ktoré sám používa. Štandardní užívatelia nemôžu pridávať iných užívateľov ani meniť ich nastavenia.

  • Spravovaný rodičovskou ochranou: Užívatelia spravovaní rodičovskou kontrolou majú prístup len k aplikáciám a obsahu, ktoré určuje správca majúci nad týmto užívateľom kontrolu. Správca môže obmedziť kontakty užívateľa a prístup na webové stránky a časovo ohraničiť používanie počítača.

  • Iba zdieľanie: Užívatelia len na zdieľanie môžu mať vzdialený prístup k zdieľaným súborom, ale nemôžu sa prihlasovať ani meniť nastavenia počítača. Ak chcete užívateľovi poskytnúť právo na prístup k svojim zdieľaným súborom alebo obrazovke, bude možno potrebné zmeniť nastavenia v paneli Zdieľanie súborov, Zdieľanie obrazovky alebo Vzdialená správa v nastaveniach Zdieľanie.

  • Skupina: Skupina umožňuje priradiť viacerým užívateľom rovnaké prístupové práva. Skupine môžete napríklad priradiť určité prístupové práva k priečinkom a súborom a všetci členovia skupiny budú mať tento prístup. Navyše môžete skupine priradiť konkrétne prístupové práva pre každý z vašich zdieľaných priečinkov. Vy kontrolujete prístup skupiny k svojim zdieľaným priečinkom nastavením prístupových práv v časti Zdieľanie súborov v nastaveniach Zdieľania.

 5. Zadajte celé meno nového užívateľa. Názov účtu sa vytvorí automaticky. Ak chcete použiť iný názov účtu, zadajte ho teraz, pretože neskôr sa už nedá zmeniť.

 6. Zadajte heslo pre užívateľa a potom ho znovu zadajte, aby sa overilo. Použitie pomôcky hesla sa odporúča, pretože pomôže používateľovi zapamätať si svoje heslo.

 7. Kliknite na tlačidlo Vytvoriť užívateľa.

 8. Podľa toho, aký typ užívateľa vytvárate, môžete tiež vykonať niektoré z nasledujúcich akcií:

  • Ak chcete užívateľovi umožniť vzdialený prístup k svojim zdieľaným súborom a obrazovke pomocou Apple ID, kliknite na Nastaviť a zadajte Apple ID užívateľa. Apple ID musí byť rovnaké ako Apple ID, ktoré ste zadali pre užívateľa v nastaveniach Užívatelia a skupiny v Macu užívateľa.

  • Ak chcete užívateľovi umožniť resetovať heslo počas prihlasovania do tohto Macu, zaškrtnite možnosť Povoliť užívateľom resetovať heslo prostredníctvom Apple ID. Ak je táto možnosť neprístupná, kliknite na Nastaviť a zadajte Apple ID užívateľa.

  • V prípade správcu zaškrtnite políčko „Povoliť užívateľovi spravovanie tohto počítača“.

  • V prípade detí a iných spravovaných užívateľov zaškrtnite políčko „Povoliť rodičovskú ochranu“. Kliknite na Otvoriť rodičovskú ochranu a nastavte obmedzenia pre užívateľa.

  • V prípade užívateľa len na zdieľanie zadajte priečinky, ktoré si môže užívateľ zobraziť, a zadajte, či môže zdieľať vašu obrazovku. Ďalšie informácie nájdete v článku Zdieľanie súborov s inými užívateľmi počítača Mac alebo Zdieľanie vašej obrazovky.

Vytvorenie skupiny

 1. Vyberte menu Apple > Systémové nastavenia a kliknite na Užívatelia a skupiny.

  Otvoriť nastavenia Užívatelia a Skupiny

 2. Kliknutím odomknite ikonu zámku a potom zadajte meno správcu a heslo.

 3. Kliknite na tlačidlo Pridať pod zoznamom užívateľov.

 4. Kliknite na vyskakovacie menu Nový účet a vyberte Skupina.

 5. Zadajte názov skupiny a kliknite na Vytvoriť skupinu.

 6. Vyberte každého užívateľa a skupiny, ktoré chcete pridať do novej skupiny.

Zmena štandardného užívateľa na správcu

 1. Vyberte menu Apple > Systémové nastavenia a kliknite na Užívatelia a skupiny.

  Otvoriť nastavenia Užívatelia a Skupiny

 2. Kliknutím odomknite ikonu zámku a potom zadajte meno správcu a heslo.

 3. V zozname účtov vyberte štandardného alebo spravovaného užívateľa a zaškrtnite políčko „Povoliť užívateľovi spravovanie tohto počítača“.

Prihlasovanie náhodných užívateľov ako hostí

Môžete vytvoriť hosťovského užívateľa a umožniť tak iným osobám používať Mac bez potreby vytvorenia plného užívateľského účtu. Môžete obmedziť aktivity hostí pomocou rodičovskej ochrany a vyznačiť priečinky, ktoré môžu prehliadať.

Hostia:

 • Nepotrebujú heslo na prihlásenie

 • Nemôžu meniť nastavenia užívateľov ani počítača

 • Nemôžu sa prihlásiť, ak ste v nastaveniach Zdieľania zapli vzdialené prihlásenie

Súbory vytvorené hosťom sa ukladajú do dočasného priečinka, tento priečinok a jeho obsah sa však po odhlásení hosťa vymažú. Hosťovský účet môže spolupracovať s funkciou Nájsť môj Mac v iCloude a môže vám v prípade straty pomôcť nájsť váš Mac. Ak niekto váš Mac nájde, prihlási sa ako hosť a potom použije Safari na prístup k internetu, môžete ho vyhľadať.

 1. Vyberte menu Apple > Systémové nastavenia a kliknite na Užívatelia a skupiny.

  Otvoriť nastavenia Užívatelia a Skupiny

 2. Kliknutím odomknite ikonu zámku a potom zadajte meno správcu a heslo.

 3. V zozname užívateľov vyberte Hosťovský užívateľ.

 4. Zaškrtnite políčko „Umožniť hosťom prihlásiť sa na tento počítač“.

 5. Ak chcete, zaškrtnite políčko „Povoliť rodičovskú ochranu“ a potom kliknite na Otvoriť rodičovskú ochranu. Podrobné informácie o obmedzeniach, ktoré môžete nastaviť, nájdete v článku Nastavenie rodičovskej ochrany.

 6. Ak chcete hosťom povoliť prístup k zdieľaným priečinkom z iného počítača v sieti, zaškrtnite políčko Umožniť hosťom pripojiť sa k zdieľaným priečinkom.

Prispôsobenie prihlasovania

Ak ste správca, môžete vzhľad prihlasovacieho okna pre jednotlivých užívateľov prispôsobiť.

 1. Vyberte menu Apple > Systémové nastavenia a kliknite na Užívatelia a skupiny.

  Otvoriť nastavenia Užívatelia a Skupiny

 2. Kliknutím odomknite ikonu zámku a potom zadajte meno správcu a heslo.

 3. V nastaveniach Užívatelia a skupiny kliknite na položku Možnosti prihlásenia.

 4. Kliknite na vyskakovacie menu „Automatické prihlásenie“ a vyberte užívateľa alebo možnosť Vypnúť.

  Ak vyberiete užívateľa, pri každom spustení Macu sa tento užívateľ automaticky prihlási. Ak vyberiete Vyp., pri spustení Macu sa otvorí okno prihlásenia so zobrazením všetkých užívateľov. Automatické prihlásenie začne fungovať po ďalšom reštartovaní Macu. Vyššiu úroveň zabezpečenia dosiahnete, ak nastavíte svoj Mac tak, aby sa automaticky neprihlasoval ako správca. Ak je zapnutý FileVault, možnosť automatického prihlásenia je vypnutá.

 5. Označte požadovanú možnosť. Ak máte otázky, podrobné informácie zobrazíte kliknutím na tlačidlo Pomocník .

Ak chcete novým užívateľom povoliť prístup k svojim zdieľaným súborom alebo obrazovke, bude možno potrebné zmeniť nastavenia v paneli Zdieľanie súborov, Zdieľanie obrazovky alebo Vzdialená správa v nastaveniach Zdieľanie.

Vyberte menu Apple > Systémové nastavenia a potom kliknite na Zdieľanie.

Otvoriť nastavenia Zdieľania