Práca s aplikáciami na celej obrazovke alebo v rozdelenom zobrazení

V mnohých aplikáciách môžete naplno využiť každý centimeter obrazovky zobrazením aplikácie na celej obrazovke tak, aby zaplnila celú jej plochu, alebo otvoriť druhú aplikáciu a používať ich vedľa seba v rozdelenom zobrazení. Môžete sa tak naplno sústrediť na obsah okna a nenechať sa rušiť plochou.

Dve aplikácie vedľa seba v rozdelenom zobrazení

LištaDock sú poruke, keď ich potrebujete, pričom plocha, ostatné aplikácie zobrazené na celej obrazovke alebo v rozdelenom zobrazení a ďalšie priestory spaces, ktoré ste si vytvorili, zobrazíte jednoduchým potiahnutím.

Používanie aplikácie na celú obrazovku

Niektoré aplikácie nepodporujú zobrazenie na celej obrazovke.

 1. V ľavom hornom rohu okna aplikácie kliknite na zelené tlačidlo alebo stlačte kombináciu klávesov Control-Command-F.

  Tlačidlo na spustenie režimu celej obrazovky
 2. V zobrazení na celú obrazovky môžete vykonávať nasledovné:

  • Zobrazenie a skrytie lišty: Posunutím kurzora do hornej časti obrazovky alebo mimo nej zobrazíte menu aplikácie.

  • Zobrazenie a skrytie Docku: Posuňte kurzor do spodnej alebo bočnej časti obrazovky či mimo nej v závislosti od umiestnenia Docku.

  • Presúvanie medzi aplikáciami zobrazenými na celej obrazovke: Potiahnite prstami doľava alebo doprava na trackpade alebo myšou Magic Mouse. Viac informácií nájdete v téme Gestá trackpadu a myši.

 3. Ak chcete ukončiť používanie aplikácie na celej obrazovke, presuňte kurzor do ľavého horného rohu obrazovky a kliknite na zelené tlačidlo alebo stlačte kombináciu klávesov Control-Command-F.

  Tlačidlo na opustenie režimu celej obrazovky

Tip: Chcete väčšie okno bez zobrazenia na celú obrazovku? Maximalizujte okno podržaním tlačidla Option a súčasným kliknutím na zelené tlačidlo maximalizovať . Okno sa roztiahne, no lišta a Dock zostávajú zobrazené. Ak chcete obnoviť predchádzajúcu veľkosť okna, opäť na toto tlačidlo kliknite so stlačeným klávesom Option.

Okno môžete maximalizovať aj dvojitým kliknutím na lištu s názvom aplikácie. Ak sa aplikácia namiesto toho minimalizuje do Docku, nastavenie lišty s názvom môžete zmeniť v nastaveniach Docku.

Použitie dvoch aplikácií v rozdelenom zobrazení

Niektoré aplikácie nepodporujú rozdelené zobrazenie.

 1. V ľavom hornom rohu okna aplikácie kliknite a podržte zelené tlačidlo, potiahnite okno do požadovanej strany a tlačidlo uvoľnite.

  Tlačidlo na spustenie režimu celej obrazovky
 2. Na opačnej strane obrazovky kliknite na druhú aplikáciu, s ktorou chcete pracovať.

 3. V rozdelenom zobrazení môžete vykonávať nasledovné:

  • Zmena veľkosti okna: Potiahnite lištu v strede doľava alebo doprava.

  • Zmena strán: Pomocou panela s nástrojmi okna potiahnite okno na opačnú stranu. Ak nevidíte panel s nástrojmi, kliknite na okno a posuňte kurzor do hornej časti obrazovky.

  • Zobrazenie a skrytie lišty: Posunutím kurzora do hornej časti obrazovky alebo mimo nej zobrazíte menu aplikácie.

  • Zobrazenie a skrytie Docku: Posuňte kurzor do spodnej alebo bočnej časti obrazovky či mimo nej v závislosti od umiestnenia Docku.

 4. Ak chcete aplikáciu prestať používať v rozdelenom zobrazení, kliknutím na jej okno zobrazte lištu a potom kliknite na zelené tlačidlo v ľavom hornom rohu okna alebo stlačte kombináciu klávesov Control-Command-F.

  Druhá aplikácia sa roztiahne na celú obrazovku a otvoríte ju prostredníctvom panela Spaces. Ak chcete aplikáciu prestať používať na celú obrazovku, posuňte kurzor nad jej miniatúru na paneli Spaces, kliknite na tlačidlo Vymazať , ktoré sa zobrazí v ľavom hornom rohu miniatúry.

Tip: Ak už pracujete s aplikáciou zobrazenou na celú obrazovkou, môžete rýchlo vybrať inú aplikáciu na prácu v rozdelenom zobrazení. Stlačením klávesov Control-šípka nahor alebo potiahnutím troch prstov nahor otvorte Mission Control a následne potiahnite okno z Mission Control na miniatúru aplikácie zobrazenej na celú obrazovku na paneli Spaces. Miniatúru aplikácie tiež môžete potiahnuť na inú aplikáciu na paneli Spaces.