Prispôsobenie vášho Macu v Systémových nastaveniach

Existuje množstvo nastavení, ktoré môžete upraviť a prispôsobiť si tak Mac svojim potrebám. Môžete napríklad zmeniť veľkosť a polohu Docku, vybrať pozadie na plochu, nastaviť časové pásmo hodín počítača a upraviť množstvo ďalších nastavení. Všetky tieto zmeny vykonáte pomocou Systémových nastavení.

Ak chcete otvoriť Systémové nastavenia, kliknite na ikonu systémových nastavení v Docku alebo vyberte menu Apple > Systémové nastavenia.

Otvoriť Systémové nastavenia

Po otvorení Systémových nastavení sa zobrazia ikony usporiadané v mriežke. Zobrazené ikony sa v závislosti od vášho systému a nainštalovaných aplikácií môžu líšiť.

Okno Systémových nastavení s mriežkou rôznych kategórií. Kliknutím na kategóriu zobrazíte dané nastavenia.

Kliknite na ikonu, ak chcete otvoriť panel nastavení, na ktorom môžete zmeniť svoje nastavenia. Ak sú nastavenia zobrazené tlmenou farbou a ikona zámky v spodnej časti okna je zatvorená, musíte kliknúť na ikonu a zadať heslo správcu, ak chcete vykonať zmeny.

Ikony všetkých nastavení zobrazíte kliknutím na položku Zobraziť všetky. Pomocníka pre tento panel zobrazíte kliknutím na tlačidlo s otáznikom.

Kliknutím na tlačidlo Zobraziť všetky sa vrátite na ikony nastavení. Keď na tlačidlo kliknete a podržíte ho stlačené, ikony sa zobrazia v zozname. Výberom niektorej ikony v zozname prejdete priamo do daného panela nastavení.