Zoznámte sa s plochou

V hornej časti obrazovky sa nachádza lišta. V dolnej časti obrazovky sa nachádza Dock. Priestor medzi nimi sa nazýva plocha.

Príklad plochy

Lišta

Lišta obsahuje menu Apple, menu aplikácií, menu stavov, Spotlight a Centrum hlásení. Ďalšie informácie nájdete v téme Čo sa nachádza v lište?

Lišta

Plocha

Plocha zaberá väčšinu obrazovky počítača a je priestorom, kde vykonávate najviac práce. Ak chcete prispôsobiť plochu, prečítajte si tému Prispôsobenie vzhľadu plochy. Keď otvoríte aplikácie, okná aplikácií sa zobrazia nad plochou. Informácie o práci s oknami aplikácií nájdete v téme Základy práce s oknami.

Na ploche môžete mať poruke uložené súbory a kedykoľvek môžete zmeniť ich usporiadanie.

Dock

Dock použite na rýchly prístup k aplikáciám, dokumentom a priečinkom. Ak chcete otvoriť položky z Docku, jednoducho na ne kliknite. Ak napríklad chcete otvoriť Finder, domovskú základňu Macu, jednoducho kliknite na ikonu Findera (ikona s usmiatou tvárou). Ďalšie informácie o Finderi nájdete v téme Zobrazenie súborov v aplikácii Finder.

Ikona Findera v Docku

Aplikácie, ktoré sa nenachádzajú v Docku, môžete jednoducho otvoriť pomocou Launchpadu — stačí kliknúť na ikonu Launchpadu v Docku.