Používanie Macu na uskutočňovanie a prijímanie telefonických hovorov

Ak chcete uskutočniť alebo prijať telefonický hovor, nemusíte sa načahovať sa za iPhonom. Môžete použiť svoj Mac. Keď vám niekto zavolá, v Macu sa zobrazí hlásenie a hovor môžete zdvihnúť.

Telefonický hovor môžete v Macu začať z aplikácií FaceTime, Kontakty, Safari, Mail, Mapy, Spotlight a mnohých iných.

Poznámka: Telefonické hovory uskutočnené a prijaté v Macu využívajú minúty v mobilnej sieti – môžu sa účtovať poplatky za používanie mobilnej siete.

Požiadavky

Ak chcete uskutočniť alebo prijať telefonických hovor v Macu, skontrolujte nasledujúce:

 • Váš iPhone má nainštalovaný iOS 8 alebo novší.

 • Váš Mac a iPhone sú v rovnakej Wi-Fi sieti. Viac informácií nájdete v téme Pripojenie k internetu pomocou siete Wi-Fi.

 • Váš Mac a iPhone sú prihlásené do iCloudu a FaceTime s rovnakým Apple ID. Viac informácií nájdete v téme Sign in to FaceTime.

 • Váš Mac a iPhone majú zapnuté Volania cez Wi-Fi.

Nastavenie iPhonu

 • iOS 9: Prejdite na Nastavenia > Telefón. V závislosti od operátora sa zobrazia rôzne možnosti.

  • Ak vidíte možnosť Volania cez Wi-Fi, klepnite na ňu a potom zapnite Volania cez Wi-Fi na tomto iPhone.

   Po zapnutí volaní cez Wi-Fi sa možno zobrazí tlačidlo Pridať volania cez Wi-Fi pre ďalšie zariadenia. Klepnutím naň povolíte volanie pomocou iných zariadení, ktoré sa nenachádzajú v rovnakej sieti Wi-Fi ako váš iPhone, alebo ak je telefón vypnutý. V opačnom prípade môžete naďalej používať Mac na volanie, no iPhone musí byť zapnutý a rovnakej sieti Wi-Fi ako váš Mac.

   Poznámka: Iba určití mobilní operátori podporujú volania cez Wi-Fi prostredníctvom zariadení, ktoré sa nenachádzajú v rovnakej sieti Wi-Fi ako iPhone. Informácie nájdete v článku podpory Apple Volanie cez Wi-Fi. Taktiež potrebujete iPhone 5s, iPhone 5c alebo novší.

  • Ak vidíte možnosť, Volania na iných zariadeniach, klepnite na ňu a zapnite ju.

   Táto možnosť slúži na umožnenie volania pomocou iných zariadení, ktoré sa nenachádzajú v rovnakej sieti Wi-Fi ako váš iPhone.

 • iOS 8: Prejdite na Nastavenia > FaceTime a potom zapnite Mobilné hovory na iPhone.

Zapnutie a vypnutie volania cez Wi-Fi v Macu

Ak na svojom iPhone zapnete volanie cez Wi-Fi, keď otvoríte FaceTime v Macu, môže sa zobraziť výzva, aby ste v Macu zapli volania cez Wi-Fi. Ak sa výzva nezobrazí, vykonajte nasledujúce kroky.

 1. Otvorte FaceTime a potom vyberte FaceTime > Nastavenia.

 2. Vyberte Volania z iPhone.

  Ak sa táto možnosť nezobrazuje, skontrolujte, či váš Mac spĺňa vyššie uvedené požiadavky a potom znova otvorte nastavenia FaceTime.

 3. Ak sa zobrazí tlačidlo Inovovať na volanie cez Wi-Fi, kliknite na neho a postupujte podľa pokynov na obrazovke.

  Toto tlačidlo sa zobrazí, ak váš operátor podporuje volanie cez Wi-Fi, keď je váš iPhone vypnutý alebo sa nachádza v inej sieti Wi-Fi.

Ak chce vypnúť telefonické hovory, zrušte výber možnosti Volania z iPhonu.

Uskutočňovanie hovorov

 • Z FaceTime: Do vyhľadávacieho poľa zadajte telefónne číslo a kliknite na tlačidlo Zvuk , alebo kliknutím na Zvuk zobrazte minulé telefónne hovory.

 • Z Kontaktov: Vyberte kontakt, umiestnite kurzor nad telefónne číslo a kliknite na tlačidlo Telefón .

 • Zo Safari: Vyberte telefóne číslo na webovej stránke, kliknite na vyskakovacie menu a potom vyberte, ktorý iPhone chcete použiť na uskutočnenie hovoru.

 • Z Mailu: Umiestnite kurzor nad telefóne číslo v emaile, kliknite na vyskakovacie menu a potom vyberte, ktorý iPhone chcete použiť na uskutočnenie hovoru.

 • Z Máp: Kliknite na miesto, ktoré vás zaujíma, kliknite na tlačidlo Informácie , umiestnite kurzor nad telefóne číslo a potom kliknite na tlačidlo Telefón .

 • Zo Spotlightu: Zadajte meno osoby alebo názov miesta do poľa Spotlightu na vyhľadávanie a potom vyberte zodpovedajúci výsledok vyhľadávania. Umiestnite kurzor nad telefónne číslo a kliknite na tlačidlo Telefón .

Zdvihnutie hovorov

 • Prijatie prichádzajúceho hovoru: Kliknite na Prijať.

 • Odoslanie textovej správy cez službu iMessage: Kliknite vedľa Zamietnuť a potom vyberte Odpovedať správou.

 • Vytvorenie pripomienky na zavolanie danej osobe späť: Kliknite na vedľa Zamietnuť a potom vyberte Pripomenúť.

  Ak chcete poslať textovú správu alebo vytvoriť pripomienku, v okne prichádzajúceho hovoru kliknite na vyskakovacie menu vedľa Odmietnuť

Keď prebieha hovor

 • Stlmiť svoj hlas: Kliknite na Stlmiť.

  Druhého účastníka hovoru budete stále počuť.

 • Odpovedať na výzvy automatického telefónneho systému: Kliknite na hlásenie telefónneho hovoru a zadajte čísla.

 • Prepnúť na videohovor FaceTime: Kliknite na Video.

 • Podržať hovor: Keď prebieha hovor a zobrazí sa hlásenie ďalšieho telefonického hovoru, kliknite na Podržať a prijať. Kliknutím na Tlačidlo prepnutia hovorov prepínajte medzi hovormi.

 • Začať konferenčný hovor, keď máte podržaný iný hovor: Keď prebieha telefonický hovor a ďalší hovor máte podržaný, kliknite na Zlúčiť.

 • Preniesť hovor do svojho iPhonu: Keď sa váš Mac nachádza v blízkosti vášho iPhonu, klepnite na ikonu Handoff, ktorá sa automaticky zobrazí v ľavom dolnom rohu obrazovky uzamknutia iPhonu, alebo kliknite na ikonu Handoff zobrazenej vľavo od Docku v Macu.

  V závislosti od nastavenia volaní cez Wi-Fi sa v hornej časti obrazovky po odomknutí iPhonu môže zobraziť banner Dotykom sa vrátite k hovoru.