Použitím Wi-Fi
Pripojenie k internetu pomocou siete Wi-Fi Ak ste v dosahu siete Wi-Fi, môžete sa k nej skúsiť…

Použitím ethernetu
Pripojenie k internetu alebo sieti cez Ethernet Na internet sa môžete pripojiť pomocou rozhrania Ethernet,…

Pomocou Instant Hotspotu
Pripojenie k internetu pomocou Instant Hotspotu Váš Mac sa dokáže automaticky pripojiť na internet pomocou…