Pripojenie k internetu pomocou Instant Hotspotu

Váš Mac sa dokáže automaticky pripojiť na internet pomocou služby zdieľania internetu na vašom iPhone alebo iPade, pokiaľ sú Mac a iOS zariadenie vo vzájomnom dosahu.

Ak chcete používať zdieľanie internetu vášho zariadenia, musí byť na Macu nainštalovaný systém OS X Yosemite (10.10 alebo novší) a na iPhone alebo iPade (model Cellular) musí byť nainštalovaný systém iOS 8 alebo novší a zapnutá funkcia Zdieľanie internetu (prejdite do Nastavenia > Zdieľanie internetu).

  1. Overte si, či sú vaše zariadenie so systémom iOS a Mac prihlásené do iCloudu pomocou rovnakého Apple ID.

  2. Na Macu kliknite na ikonu stavu Wi-Fi v lište, potom vyberte svoj iPhone alebo iPad.

    Po pripojení k zdieľaniu internetu na iPhone alebo iPade môžete pomocou menu stavu Wi-Fi kontrolovať úroveň nabitia batérie a intenzitu mobilného signálu zariadenia.

Ak nepoužívate prístupový bod, zariadenia sa automaticky odpoja, aby šetrili batériu.

Poznámka: Táto funkcia nemusí byť dostupná u všetkých poskytovateľov. Môžu sa účtovať ďalšie poplatky. Ďalšie informácie získate u vášho poskytovateľa.