Pripojenie k internetu pomocou siete Wi-Fi

Ak ste v dosahu siete Wi-Fi, môžete sa k nej skúsiť pripojiť.

  • Ak sa v lište nezobrazuje ikona Wi-Fi , vyberte menu Apple > Systémové nastavenia, kliknite na Sieť, v zozname služieb vyberte Wi-Fi a potom zaškrtnite možnosť Zobraziť stav Wi-Fi v lište.

    Otvoriť nastavenia Siete

  • Ak sa chcete pripojiť k verejnej sieti, kliknite na ikonu Wi-Fi v lište a vyberte sieť, ku ktorej sa chcete pripojiť.

    Ak je sieť, ku ktorej sa pripájate, chránená heslom, musíte ho zadať pred pripojením k sieti.

  • Ak sa chcete pripojiť k skrytej sieti, kliknite na ikonu Wi-Fi a vyberte Pripojiť sa k inej sieti.

    Ak sa chcete pripojiť k skrytej sieti, musíte poznať jej názov, protokol zabezpečenia a heslo.

Ak sa pripájate k základni AirPort alebo AirPort Time Capsule, ale nemôžete sa pripojiť na internet, pomocou AirPort utility nastavte pripojenie bezdrôtového zariadenia na internet.

Otvoriť AirPort utilitu