Nastavenie iCloudu na Macu

Ak chcete iCloud použiť na Macu, musíte sa do iCloudu prihlásiť so svojím existujúcim alebo novým Apple ID. Potom vyberte funkcie iCloud, ktoré chcete použiť.

Poznámka: Ak ste sa prihlásili do iCloudu pri prvom použití Macu, môžete svoje nastavenia iCloudu kedykoľvek zmeniť. Viac informácií nájdete v téme Zmena nastavení funkcií iCloudu.

Panel iCloud v Systémových nastaveniach pripravený na zadanie Apple ID a hesla
  1. Vyberte menu Apple > Systémové nastavenia a potom kliknite na iCloud.

    Otvoriť nastavenia iCloudu

  2. Zadajte svoje Apple ID a riaďte sa pokynmi na obrazovke.

    Dôležité: Nezabudnite na všetkých zariadeniach používať pre iCloud rovnaké Apple ID.

    Ak chcete používať jedno Apple ID pre iCloud a iné Apple ID pre iTunes Store, App Store a iBooks Store, nezabudnite tu zadať Apple ID, ktoré chcete použiť pre iCloud. Ďalšie informácie nájdete v článku podpory Apple Nastavenie Apple ID pre iCloud a iTunes.

  3. Ak chcete, aby tento Mac sťahoval hudbu iTunes a aplikácie zakúpené na iných zariadeniach, môžete ich nechať automaticky stiahnuť v iTunes.

Ak chcete nastaviť iCloud na zariadení so systémom iOS, Apple TV alebo počítači so systémom Windows, postupujte podľa pokynov na webovej stránke Nastavenie iCloudu.