Pokračovanie tam, kde ste skončili s Handoffom

Handoff vám umožňuje začať niečo robiť na jednom zariadení (Mac, iOS alebo Apple Watch) a následne v tom plynule pokračovať na inom zariadení. Môžete napríklad začať písať email v aplikácii Mail na Macu a potom v aplikácii Mail na iPhone pokračovať tam, kde ste prestali. Prípadne si pozrieť miesto v Mapách na Apple Watch a následne oblasť podrobnejšie preskúmať na Mapách v Macu.

Handoff môžete používať pre mnohé aplikácie — Kalendár, Kontakty, Keynote, Mail, Mapy, Správy, Poznámky, Numbers, Pages, Pripomienky a Safari. Funkciu Handoff môžu podporovať aj niektoré aplikácie od iných výrobcov.

Ikona Handoff aplikácie na ľavej strane Docku

Aby funkcia Handoff fungovala, musíte používať podporované zariadenia, ktoré sú prihlásené na iCloud pomocou rovnakého Apple ID a v rovnakej sieti Wi-Fi. Tieto zariadenia musia byť vzájomne v dosahu rozhrania Bluetooth (približne 33 stôp alebo 10 metrov). Skontrolujte, či je na Macu (v Systémových nastaveniach) a iOS zariadeniach (v Nastaveniach) zapnuté rozhranie Bluetooth.

Zapnutie a vypnutie funkcie Handoff

Ak na zariadení nevidíte možnosť Handoff, toto zariadenie Handoff nepodporuje.

 • V Macu: Vyberte Apple menu > Systémové nastavenia, kliknite na Všeobecné a zaškrtnite možnosť Povoliť Handoff medzi týmto Macom a vašimi iCloud zariadeniami (v časti Posledné položky). Ak chcete možnosť vypnúť, zrušte jej zaškrtnutie.

  Otvoriť nastavenia Všeobecné za mňa

 • V iPade, iPhone alebo iPode touch: Prejdite na Nastavenia > Všeobecné > Handoff a navrhované aplikácie a klepnutím zapnite Handoff. Ak chcete možnosť vypnúť, klepnite na ňu.

 • Na Apple Watch: Otvorte aplikáciu Watch na iPhone, prejdite na Moje hodinky > Všeobecné a klepnutím zapnite Povoliť Handoff. Ak chcete možnosť vypnúť, klepnite na ňu.

Odovzdávanie obsahu medzi zariadeniami

 • Z Macu na iOS zariadenie: Ikona Handoff aplikácie, ktorú používate vo svojom Macu, sa na zariadeniach iPad, iPhone a iPod Touch zobrazuje v ľavom dolnom rohu zamknutej obrazovky . Ak chcete pokračovať v práci v aplikácii, stačí ju posunúť nahor.

  Taktiež môžete dvojitým kliknutím na tlačidlo Domov na zariadení prejsť do obrazovky multitasking, kde posunutím vpravo zobrazíte ikonu Handoff.

 • Z iOS zariadenia alebo Apple Watch na Mac: Ikona Handoff aplikácie, ktorú používate v zariadení iPad, iPhone, iPod Touch alebo Apple Watch, sa v Macu zobrazuje na ľavom okraji Docku (alebo hornom okraji, v závislosti od polohy Docku). Ak chcete pokračovať v práci v aplikácii, stačí na túto ikonu kliknúť.

  Taktiež môžete stlačením kombinácie klávesov Command-Tab rýchlo prepnúť na aplikáciu s ikonou Handoff.