Používanie značiek na organizovanie súborov

Súbory a priečinky môžete označiť, aby ste ich mohli jednoduchšie nájsť. Značky fungujú so všetkými súbormi a priečinkami bez ohľadu na to, či ich máte uložené v Macu alebo v iCloude.

Označenie súborov a priečinkov

Každému súboru môžete pridať viacero značiek.

 • Označenie otvoreného súboru: Podržte kurzor napravo od nadpisu dokumentu, kliknite na šípku, kliknite na pole Značky a zadajte novú značku alebo si vyberte nejakú zo zoznamu.

 • Označenie nového súboru po jeho uložení:  Uložte súbor. V dialógovom okne Uložiť kliknite na pole Značka a zadajte novú značku alebo si vyberte nejakú zo zoznamu.

 • Označenie súboru na ploche alebo vo Finderi:  Vyberte položku a otvorte menu Súbor. Prípadne môžete kliknúť na položku so stlačeným klávesom Control alebo na ňu klepnúť dvomi prstami. Pod časťou Značky vyberte farbu alebo kliknite na Značky a vyberte si z viacerých značiek alebo zadajte novú.

  V okne Findera môžete takisto vybrať položku, kliknúť na tlačidlo Značky a zadať novú značku alebo vybrať niektorú zo zoznamu.

Vyhľadávanie označených položiek

 • Ak chcete otvoriť okno aplikácie Finder, kliknite na jej ikonu v Docku. Ak chcete zobraziť všetky položky s nejakou značkou, kliknite na značku postrannom paneli Findera.

  Ak chcete zmeniť položky, ktoré sa zobrazujú vo Finderi, vyberte Finder > Nastavenia, kliknite na Značky a vyberte značky, ktoré sa majú zobraziť.

Navyše môžete položky vo Finderi usporiadať podľa značiek alebo v ňom vyhľadať značku. Ak chcete vyhľadať značku, zadajte farbu alebo názov značky do vyhľadávacieho poľa Findera a následne vyberte značku z návrhov.

Odstránenie značiek

 • Odstránenie značky z položky: Stlačte kláves Control a kliknite na položku alebo na ňu klepnite dvomi prstami a potom kliknite na Značky. Vyberte značky, ktoré chcete odstrániť, a stlačte Delete.

 • Odstránenie značiek z Macu: Vo Finderi vyberte Finder > Nastavenia a kliknite na Značky. Vyberte značky, ktoré chcete presunúť, a kliknite na tlačidlo Odstrániť .

Úprava značiek

Vo Finderi vyberte Finder > Nastavenia, kliknite na Značky a vykonajte jednu z týchto činností:

 • Zobrazenie značky v postrannom paneli: Zaškrtnite modré políčko napravo od značky.

 • Zmena farby značky: Kliknite na farbu pri značke a vyberte novú farbu.

 • Zmena názvu značky: Kliknite na značku, kliknite na názov značky a zadajte nový názov.

 • Vytvorenie novej značky: Kliknite na tlačidlo Pridať .

 • Vymazanie značky: Vyberte značku a kliknite na tlačidlo Odstrániť .

 • Pridanie značky do menu značiek: Vyberte značku zo zoznamu a v časti Obľúbené v spodnej časti okna ju potiahnite na značku, ktorú chcete nahradiť. V menu skratiek, ktoré sa zobrazí, keď na súbor kliknete so stlačeným klávesom Control, môže byť maximálne sedem značiek.

 • Odstránenie značky z menu značiek: Potiahnite značku von z časti Obľúbené značky, až kým sa nezobrazí sivý symbol odstránenia (x).