Tlač dokumentov

 1. Keď je otvorený dokument, vyberte Súbor > Tlačiť alebo stlačte kombináciu klávesov Command-P.

  Otvorí sa dialógové okno Tlačiť s malým náhľadom vzhľadu dokumentu po vytlačení. Klikaním na šípky pod náhľadom môžete prechádzať medzi jednotlivými stranami.

  Ikony vo vyskakovacom menu Tlačiareň signalizujú stav tlačiarne. V dialógovom okne Tlačiť sa zobrazí malý náhľad tlačovej úlohy. Kliknutím na tlačidlo Zobraziť detaily sa zobrazia všetky možnosti tlače.

  Tip: Ak chcete zobraziť náhľad v plnej veľkosti v aplikácii Preview, kliknite na vyskakovacie menu PDF a vyberte Otvoriť PDF v Preview.

 2. Ak vám vyhovujú nastavenia v dialógovom okne Tlač, kliknite na Tlačiť a dokument sa vytlačí. Inak pokračujte krokom č. 3.

 3. Vyberte ľubovoľné z nasledujúcich bežných nastavení tlače (niektoré nastavenia môže byť potrebné zobraziť kliknutím na Zobraziť detaily):

  • Tlačiareň: Vyberte tlačiareň, ktorú chcete použiť. Ak požadovaná tlačiareň nie je k dispozícii, môžete ju pridať. Pokyny nájdete v časti Pridanie alebo odstránenie tlačiarne. Ak sa vedľa tlačiarne, ktorú chcete používať, zobrazuje ikona, mohol sa vyskytnúť problém, ktorý je potrebné vyriešiť – pozrite si časť Ikony vo vyskakovacom menu Tlačiareň.

  • Predvoľby: Predvoľba je skupina nastavení tlače. Vo väčšine prípadov môžete použiť predvolené nastavenia, môžete však vybrať aj skupinu nastavení, ktorú ste uložili pri predchádzajúcej tlačovej úlohe. Viac informácií o predvoľbách nájdete v časti Uloženie nastavení tlače pre neskoršie použitie.

  • Kópie: Zadajte požadovaný počet kópií. Ak chcete pred tlačou ďalšej kópie vytlačiť všetky strany dokumentu, kliknite na Zobraziť detaily, kliknite na vyskakovacie menu možností tlače, vyberte Spracovanie papiera a potom vyberte Usporiadať strany.

  • ČB (alebo Čiernobiele): Ak vaša tlačiareň podporuje čiernobielu tlač, vyberiete ju pomocou tejto možnosti.

  • Obojstranná tlač: Ak vaša tlačiareň podporuje tlač na obidve strany papiera (označovanú aj ako „duplexná tlač„), vyberiete ju pomocou tejto možnosti.

  • Pages: Vyberte tlač všetkých strán, jednej strany alebo rozsahu strán.

  • Orientácia: Kliknutím na tlačidlá môžete prepnúť medzi orientáciou na výšku a na šírku.

Podrobnejšie informácie o možnostiach tlače nájdete v časti Výber rozšírených nastavení tlače.

V závislosti od používanej tlačiarne a aplikácie sa v dialógovom okne Tlačiť môžu zobrazovať iné možnosti. Ak sa tieto pokyny líšia od toho, čo hľadáte, pozrite si dokumentáciu používanej aplikácie kliknutím na Pomocník v lište.

Tip: Ak sú vo vytlačenom dokumente neočakávané veľkosti okrajov alebo orezaný text, je možné, že došlo ku konfliktu medzi okrajmi nastavenými pre veľkosť strany v aplikácii a netlačiteľnou oblasťou strany nastavenou pre vybranú tlačiareň. Skúste nastaviť netlačiteľnú oblasť pre veľkosť strany na nulu. Informácie o nastavení netlačiteľnej oblasti priradenej k veľkosti strany nájdete v časti Vytvorenie vlastnej veľkosti papiera.