Ukladanie dokumentov

Kedykoľvek uložte dokument. Mnoho aplikácií ukladá dokumenty počas práce (aplikácie Pages, Numbers, Keynote a TextEdit automaticky ukladajú dokumenty). Ak vaša aplikácia neukladá dokumenty automaticky, je vhodné dokument často ukladať.

Ak nechcete upravovať pôvodnú verziu dokumentu alebo ak chcete verziu uložiť v inom formáte, môžete vytvoriť a uložiť kópiu dokumentu.

Uloženie dokumentu

V aplikáciách, ktoré majú funkciu automatického ukladania, sa dokumenty ukladajú automaticky vždy, keď urobíte nejaké zmeny. Môžete však kedykoľvek vybrať Súbor > Uložiť a uložiť konkrétnu verziu dokumentu alebo mu dať názov.

V niektorých aplikáciách ako Preview a TextEdit môžete dokumenty ukladať priamo do iCloud Drive. Dokumenty v iCloud Drive sú k dispozícii vo vašich počítačoch a iOS zariadeniach, v ktorých je nastavený iCloud Drive.

  1. Vyberte Súbor > Uložiť a zadajte názov dokumentu.

  2. Pridajte akékoľvek značky, aby ste dokument neskôr ľahšie našli.

  3. Z menu Kde vyberte miesto uloženia dokumentu.

    Môžete vybrať priečinok iCloud aplikácie, iné umiestnenie v iCloud Drive alebo umiestnenie v Macu. Ak nevidíte požadované umiestnenie, kliknite na trojuholník smerujúci nadol.

  4. Nastavte ostatné požadované možnosti a potom kliknite na Uložiť.

Uloženie kópie dokumentu

Menu Súbor vo väčšine aplikácií obsahuje príkaz Uložiť ako alebo Duplikovať. Vykonajte jednu z nasledujúcich akcií:

  • Vyberte Súbor > Uložiť ako a zadajte názov nového dokumentu. Ak sa v menu Súbor nezobrazuje Uložiť ako, stlačte kláves Option a potom vyberte Súbor > Uložiť ako.

  • Ak chcete dokument kopírovať, vyberte Súbor > Duplikovať, spravte požadované zmeny a potom výberom Súbor > Uložiť dajte kópii požadovaný názov.

    Ak chcete zmeniť formát, kliknite na vyskakovacie menu Formát súboru a potom vyberte možnosť.