Vytvorenie snímky obrazovky

Snímky obrazovky sa automaticky ukladajú ako súbory na ploche.

Ak chcete snímky obrazovky radšej kopírovať do schránky, aby ste ich mohli vložiť do dokumentu, pri stlačení ostatných klávesov na vytvorenie snímky obrazovky podržte kláves Control.

Nasnímať celú obrazovku

 • Stlačte kombináciu klávesov Shift-Command-3.

Nasnímať časť obrazovky

 1. Stlačte kombináciu klávesov Shift-Command-4.

 2. Zameriavací kríž presuňte na miesto, kde má snímka obrazovky začínať.

 3. Stlačte tlačidlo myši alebo trackpadu a kurzor potiahnite cez oblasť, ktorá chcete zachytiť.

 4. Keď ste pripravení spraviť snímku obrazovky, uvoľnite tlačidlo myši alebo trackpadu.

  Zrušenie vykonajte stlačením klávesu Escape pred uvoľnením tlačidla myši.

Nasnímať okno alebo lištu

 1. Stlačte kombináciu klávesov Shift-Command-4.

 2. Stlačte medzerník.

 3. Posuňte kurzor kamery nad oblasť, čím ju zvýrazníte, a potom kliknite.

  Zrušenie vykonajte stlačením klávesu Escape pred kliknutím.

Snímka menu

 1. Otvorením menu zobrazte príkazy menu.

 2. Stlačte kombináciu klávesov Shift-Command-4.

 3. Potiahnite zameriavací kríž cez celé menu.

Ak chcete vylúčiť názov menu, stlačte kombináciu klávesov Shift-Command-4, stlačte medzerník, posunutím kurzora kamery nad menu ho zvýraznite a potom kliknite.

Niektoré aplikácie, ako napríklad DVD Player, nemusia povoľovať snímanie obrazovky.

Obrázky obrazovky môžete vytvárať aj pomocou aplikácie Grab.

Otvoriť Grab