Zobrazenie súborov v aplikácii Finder

Finder predstavuje domovskú základňu vášho Macu. Ikona aplikácie Finder znázorňuje modrú usmievajúcu sa tvár. Kliknutím na túto ikonu v Docku otvoríte okno Findera.

Ikona Findera v Docku

Okno Findera slúži na organizovanie a prístup k takmer všetkému v Macu.

Príklad okna aplikácie Finder

Prezeranie vašich položiek

Kliknutím na žiadané položky v postrannom paneli Findera zobrazte svoje súbory, aplikácie, stiahnuté položky a ďalšie. Ak chcete, aby bol postranný panel ešte praktickejší, prispôsobte si ho.

Používajte priečinky… alebo nie

Ak si radi súbory organizujete do priečinkov, môžete. Vytvárať nové priečinky vo vašom priečinku Dokumenty, na ploche alebo v službe iCloud Drive je jednoduché. Ďalšie informácie o iCloud Drive nájdete v článku Ukladanie dokumentov so službou iCloud Drive.

Ak veľmi nechcete používať priečinky, použite funkciu Všetky moje súbory. Nájdete tam všetky vaše súbory z Mac a iCloudu. Na organizovanie súborov môžete používať aj značky.

Výber zobrazenia

Môžete si vybrať, ako sa majú zobrazovať položky v oknách Findera. Nemusíte napríklad zobrazovať položky v zozname – zobrazenie Cover Flow umožňuje vizuálne preklápať súbory a priečinky.

Pošlite to cez AirDrop

Môžete odosielať súbory do iOS zariadenia alebo Macu vo vašom okolí priamo z Findera. Ak chcete začať, kliknite na položku AirDrop v postrannom paneli. Viac informácií nájdete v téme Používanie služby AirDrop na odosielanie súborov do zariadení v blízkom okolí.

Prípadne môžete vybrať súbor vo Finderi a následne kliknúť na tlačidlo Zdieľať , vďaka čomu ho môžete zdieľať pomocou aplikácií Mail, Správy, služby Twitter, Facebook a ďalších.