Ansluta till internet med Wi-Fi

Om du är inom räckvidden för ett Wi-Fi-nätverk kan du försöka ansluta till det.

  • Om Wi-Fi-symbolen inte visas i menyraden väljer du Apple-menyn > Systeminställningar. Klicka på Nätverk, markera Wi-Fi i tjänstelistan och markera sedan Visa Wi-Fi-status i menyraden.

    Öppna inställningspanelen Nätverk åt mig

  • Om du vill ansluta till ett offentligt nätverk klickar du på Wi-Fi-symbolen i menyraden och väljer det nätverk du vill ansluta till.

    Om nätverket du ansluter till är lösenordsskyddat måste du ange ett lösenord innan du kan ansluta till det.

  • Om du vill ansluta till ett dolt nätverk klickar du på Wi-Fi-symbolen och väljer Anslut till annat nätverk.

    Du måste känna till det dolda nätverkets namn, säkerhetsprotokollet som används och lösenordet för att kunna ansluta till det.

Om du ansluter till en AirPort-basstation eller AirPort Time Capsule, men inte kan ansluta till internet, använder du AirPort-verktyg till att ställa in den trådlösa enheten för anslutning till internet.

Öppna AirPort-verktyg åt mig