Förstå lösenord

OS X är designat för att ge dig en skyddad och säker datormiljö. Säkerheten på datorn beror till stor del på användningen av säkra lösenord för olika nyckelområden.

Inloggningslösenord

Med ett inloggningslösenord, eller användarlösenord, kan en användare logga in och komma åt informationen på datorn. Behörigheter begränsas efter typ av användare. En administratörsanvändare krävs för att utföra viktiga åtgärder, till exempel för att göra vissa systeminställningar, installera program och administrera standardanvändare. Mer information finns i Ställa in användare på datorn.

Lösenord i iCloud-nyckelringen

Det är svårt att hålla reda på lösenord, framförallt om du aldrig använder samma lösenord på fler än ett ställe och har flera enheter. Med iCloud-nyckelringen hålls lösenord för webbplatser och Wi-Fi uppdaterade på alla dina Mac- och iOS-enheter. Även kontolösenord och inställningar som du har lagt till i inställningspanelen Internetkonton hålls uppdaterade på din dator.

När du behöver skapa ett nytt lösenord för en webbplats föreslår Safari ett unikt lösenord som är svårt att gissa och sparar det i iCloud-nyckelringen. Safari fyller automatiskt i det nästa gång du behöver logga in, så du behöver inte komma ihåg det eller skriva in det på någon av dina enheter. Mer information finns i Ställa in iCloud-nyckelring.

Lösenord för webbplatser och internetprogram

Om du behöver hjälp med ett lösenord för en webbplats öppnar du hjälpen för webbplatsen eller kontoinformationen på webbplatsen.

Om du behöver hjälp med ett lösenord för ett program som ansluter till ett konto på internet eller ett nätverk läser du dokumentationen som följde med programmet eller information som finns tillgänglig på internet om programmet. Om du t.ex. har ett e-postkonto hos en tjänsteleverantör på en webbplats läser du dokumentationen på webbplatsen eller kontaktar leverantören. Mer information finns i Apple Support-artikeln Om Mail på din Mac ber dig om ditt lösenord upprepade gånger.

Lösenord i Nyckelhanterare

Nyckelhanterare sparar lösenorden för olika program och tjänster så att du inte behöver autentisera dig separat för varje objekt i nyckelringen. Nyckelringen skyddas av ett nyckelringslösenord som låses upp när en användare loggar in. Mer information finns i Om lösenordet till nyckelringen.

Apple-ID

En användares Apple-ID kan användas till att skapa ett nytt inloggningslösenord om användaren glömmer bort det. Läs mer på webbplatsen för Apple-ID.

Återställningsnyckel

När du krypterar information i datorn med FileVault skapas en återställningsnyckel som säkerhet. Om du glömmer ditt inloggningslösenord kan du använda återställningsnyckeln till att låsa upp det kodade innehållet i datorn. Återställningsnyckeln ska inte förvaras rent fysiskt vid datorn där någon kan hitta den. Du kan också låta Apple lagra återställningsnyckeln. Mer information finns i Återställa ett inloggningslösenord.