Säkerhetskopiera filer med Time Machine

Med Time Machine kan du säkerhetskopiera hela datorn, inklusive systemfiler, program, musik, bilder, e-brev och dokument. När Time Machine är på säkerhetskopierar den automatiskt datorn och gör säkerhetskopior av dina filer timvis, dagligen och veckovis.

När du använder Time Machine på en bärbar dator sparar Time Machine inte bara en kopia av allt på skivan med säkerhetskopior, den sparar även ”lokala ögonblicksbilder” av filer som ändras på den inbyggda skivan, så att du kan återställa tidigare versioner. Dessa lokala ögonblicksbilder görs varje timme, såvida du inte stänger av Time Machine, och de lagras på den bärbara datorns inbyggda skiva. Om du råkar radera eller ändra en fil av misstag kan du använda Time Machine till att återskapa den.

Den här skärmen visas när du startar Time Machine. Navigera bland säkerhetskopieringarna med pilarna (eller klicka på tidslinjen över säkerhetskopieringar till höger) och välj vilka filer du vill återställa

Trots att Time Machine gör lokala ögonblicksbilder på den bärbara datorn bör du även säkerhetskopiera dina filer till en annan plats än den inbyggda hårddisken, t.ex. på en extern hårddisk, en nätverkshårddisk eller en Time Capsule. På så vis kan du återskapa hela systemet på en annan Mac om något händer med den inbyggda hårddisken eller datorn och få tillbaka all information där den hör hemma på nolltid.

  1. Anslut en extern hårddisk till datorn och slå på den.

    Du tillfrågas om du vill säkerhetskopiera din dator på hårddisken.

  2. Klicka på Använd som hårddisk för säkerhetskopiering och följ anvisningarna i Time Machine-inställningarna.

    Öppna inställningspanelen Time Machine genom att välja Apple-menyn > Systeminställningar och klicka på Time Machine.

    Öppna inställningspanelen Time Machine åt mig