Skydda datorn från skadlig programvara

OS X har många funktioner som hjälper till att skydda datorn och din personliga information från skadlig programvara. Ett vanligt sätt att distribuera skadlig programvara är att bädda in den i ett program som ser ofarligt ut.

Du kan minska risken genom att endast använda programvara från pålitliga källor. Med inställningarna i Säkerhet och integritet kan du ange källorna för installerad programvara på datorn.

  1. Välj Apple > Systeminställningar, klicka på Säkerhet och integritet och sedan på Allmänt.

    Öppna panelen Allmänt åt mig

  2. Markera de källor från vilka du vill tillåta att program installeras:

    • Mac App Store: Tillåter endast program från Mac App Store. Detta är den säkraste inställningen. Alla programutvecklare i Mac App Store har identifierats av Apple och varje program granskas innan det godkänns. OS X kontrollerar programmet innan det öppnas för första gången för att säkerställa att det inte har ändrats sedan det levererades av utvecklaren. Om det någonsin uppstår problem med ett program tar Apple bort det från Mac App Store.

    • Mac App Store och identifierade utvecklare: Tillåter program som kommer från Mac App Store samt program från identifierade utvecklare. Program utanför Mac App Store granskas inte, men de identifierade utvecklarna är registrerade hos Apple. Om det uppstår ett problem med ett program kan Apple återkalla dess auktorisering. OS X kontrollerar programmet innan det öppnas för första gången för att säkerställa att det inte har ändrats sedan det levererades av utvecklaren.

    • Var som helst: Tillåter alla program oavsett varifrån de kommer. Detta är den minst säkra inställningen då källan till programmet inte är kontrollerad, och det görs inga kontroller av om programmet har ändrats eller skadats.

Förutom program finns det andra typer av filer som kan vara osäkra. Skript, webbarkiv och Java-arkiv kan eventuellt skada datorn. Givetvis är inte alla sådana filer osäkra, men du bör vara försiktig när du öppnar en sådan hämtad fil. En varning visas första gången du försöker öppna dessa filer. Mer information finns i Öppna ett program genom att åsidosätta inställningarna i Säkerhet och integritet.