Använda AirPlay till att visa skrivbordet på en HDTV

Med AirPlay-skärmdubblering och Apple TV kan du trådlöst skicka det som visas på datorn till en HDTV. Om du har en Mac med stöd för AirPlay-skärmdubblering visas en statussymbol för AirPlay i menyraden på datorn när en Apple TV finns i samma nätverk som datorn.

Installation med Mac, HDTV Apple TV

Innan du börjar läser du Apple Support-artikeln AirPlay-dubblering i OS X. Där kan du se om det går att använda din Apple TV och Mac för AirPlay-skärmdubblering.

  1. Se till att datorn och Apple TV är anslutna till samma nätverk.

  2. Klicka på AirPlay-statussymbolen i menyraden och välj sedan Apple TV.

    Obs! Om AirPlay-statussymbolen inte visas i menyraden kontrollerar du att Apple TV är rätt inställd.

  3. Klicka på statussymbolen för AirPlay och välj Denna Mac eller din Apple TV för att ställa in om skrivbordet ska matcha storleken på Mac-skärmen eller TV-skärmen. När du använder AirPlay-dubblering är statussymbolen för AirPlay i menyraden blå.