Använda den inbyggda kameran

Om datorn eller bildskärmen har en inbyggd iSight-, FaceTime- eller FaceTime-HD-kamera kan du använda den till att ta bilder eller videor med programmet Photo Booth, ringa videosamtal med FaceTime eller videochatta med släkt och vänner med Meddelanden.

Slå på kameran: En grön statuslampa bredvid kameran lyser när ett program som använder kameran är öppet.

Stäng av kameran: Stäng det aktiva programfönstret. Den gröna statuslampan släcks och visar därmed att kameran är av och att ingen video sänds eller spelas in.

Om du vill veta mer om hur du använder kameran med programmen ovan läser du Photo Booth Hjälp, FaceTime Hjälp och Meddelanden Hjälp.