Använda en styrplatta eller mus

Med OS X kan du använda gester på datorn till att växla mellan program eller vända sida i ett dokument, navigera i innehåll och få ut mesta möjliga av skrivbordsutrymmet.

Alla bärbara Mac-datorer har en inbyggd styrplatta och alla iMac-datorer har en trådlös mus eller styrplatta från Apple. Du kan använda antingen den trådlösa musen eller styrplattan från Apple med alla Mac-datorer som stöder Bluetooth.

Använd inställningspanelen Styrplatta eller Mus till att justera hur styrplattan eller musen pekar och klickar, rullar och zoomar och svarar på gester.

Välj Apple-menyn > Systeminställningar och klicka sedan på inställningspanelen Styrplatta eller Mus.

Öppna inställningspanelen Styrplatta åt mig

Öppna inställningspanelen Mus åt mig