Bränna CD- och DVD-skivor

Om datorn har en inbyggd optisk enhet, eller om du ansluter en extern DVD-enhet (t.ex. en Apple USB SuperDrive), kan du bränna filer till CD- och DVD-skivor när du vill dela filer med vänner, flytta filer mellan datorer eller säkerhetskopiera dina filer. Skivor som du bränner på en Mac kan också användas i Windows och på andra typer av datorer.

 1. Mata in en tom skiva i den optiska enheten.

  Om en dialogruta visas klickar du på popupmenyn och väljer Öppna Finder. Markera ”Gör åtgärden till förval” om du vill öppna Finder varje gång du matar in en tom skiva.

  Skivan visas på skrivbordet.

 2. Öppna skivan genom att dubbelklicka på den och dra de filer och mappar du vill bränna till skivans fönster.

  Alias för filerna placeras i skivans fönster. Originalfilerna flyttas inte och tas heller inte bort.

  Obs! Om du vill bränna samma filer till flera skivor använder du en bränningsmapp.

 3. Ordna och namnge filerna.

  När skivan bränns får objekten på skivan samma namn och platser som de har i skivans fönster. När skivan är bränd kan du inte ändra objekten.

 4. Välj Arkiv > Bränn [skiva] och följ anvisningarna.

  De filer som alias pekar på bränns till skivan. Om du lägger till mappar som innehåller alias på skivan bränns även de filer som dessa alias pekar på till skivan.

  Obs! Om du matar ut skivan utan att bränna något till den skapas en bränningsmapp med de objekt du kopierat. Bränningsmappen placeras på skrivbordet. Du slutför bränningsprocessen genom att trycka på bränningssymbolen bredvid mappen i sidofältet i Finder. Du kan också hålla ned kontrolltangenten samtidigt som du klickar på en skiva och sedan välja Bränn skiva från kontextmenyn.

Om du vill bränna en skivavbild (.dmg-fil) på en skiva, kontroll-klickar du på skivavbildsfilen, väljer ”Bränn skivavbilden [skivans namn] på skiva” från kontextmenyn och följer sedan anvisningarna. Du kan också bränna ljud- och videofiler från ditt iTunes-bibliotek. Om du vill veta hur du gör det läser du Skapa egna CD- och DVD-skivor.

Tips: Om du vill radera innehållet på en raderbar skiva kontroll-klickar du på CD- eller DVD-enheten i sidofältet i Finder och väljer sedan Radera den raderbara skivan från kontextmenyn.