Använda hjälpmedelsfunktioner

Hjälpmedelsfunktionerna följer med datorn som standard. Vare sig du har problem med synen, hörseln eller har ett rörelsehinder finns det en mängd funktioner i OS X som hjälper dig att arbeta på alternativa sätt – och göra datorn ännu enklare att använda.

Använda den inbyggda skärmläsaren VoiceOver

VoiceOver är en inbyggd skärmläsare i OS X som med tal beskriver vad som visas på skärmen och läser upp text i dokument, webbsidor och fönster. Med VoiceOver kan du styra datorn med tangentbordet eller styrplattegester. Du kan också ansluta en uppdateringsbar punktskriftsdisplay och använda den med VoiceOver.

 • Aktivera VoiceOver genom att trycka på kommando-F5.

 • Anpassa VoiceOver med VoiceOver-verktyg genom att trycka på kontroll-alternativ-F8 (när VoiceOver är på).

  Öppna VoiceOver-verktyg åt mig

 • Du kan lära dig att använda VoiceOver genom att välja Apple-menyn > Systeminställningar, klicka på Hjälpmedel, klicka på VoiceOver och sedan klicka på Öppna VoiceOver-träning.

  Öppna panelen VoiceOver åt mig

Om du vill få hjälp med VoiceOver väljer du Hjälp > VoiceOver Hjälp när VoiceOver-verktyg är öppet.

Zooma in på skärmen

Om objekt på skärmen är för små kan du zooma in så att innehållet blir större och lättare att se.

 • Du ställer in zoominställningar genom att välja Apple-menyn > Systeminställningar, klicka på Hjälpmedel och sedan på Zooma.

  Öppna panelen Zooma åt mig

Använda tangentbordet på olika sätt

Om du har problem att använda tangentbordet kan du slå på flertangentlås och tröga tangenter, vilket gör det enklare att trycka ned tangenter.

Flytta pekaren med tangentbordet

Om du har svårt att använda en mus kan du slå på mustangenter och sedan använda tangentbordet eller det numeriska tangentbordet till att flytta muspekaren och trycka på musknappen.

 • Du ställer in det alternativet genom att välja Apple-menyn > Systeminställningar, klicka på Hjälpmedel och sedan på Mus och styrplatta.

  Öppna panelen Mus och styrplatta

Använda dikteringskommandon och talsyntes

 • När Förbättrad diktering är aktiverat kan du öppna program, välja menyalternativ och mycket mer genom att diktera kommandon. OS X innehåller ett stort antal kommandon, och du kan skapa dina egna dikteringskommandon.

  Styra datorn och program med hjälp av dikteringskommandon

  Med alternativen för talsyntes kan datorn läsa upp texten i dialogrutor och varningsmeddelanden och meddela dig när du behöver utföra en åtgärd i ett program, till exempel att tacka ja till en inbjudan i Meddelanden-inbjudan.

  Höra datorn läsa upp text

Ändra tangentbordets, musens och styrplattans funktioner

I OS X finns flera sätt att anpassa hur tangentbordet, musen och styrplattan ska fungera. Du kan till exempel ändra hur snabbt pekaren ska röra sig över skärmen när du rör fingret över styrplattan.

Styr datorn med anpassningsbara reglage

 • Med reglagestyrning kan du använda ett eller flera anpassningsbara tillbehör till att skriva text, arbeta med objekt på skärmen och styra datorn. Reglagestyrning går igenom en panel eller ett användargränssnitt tills ett reglage används till att välja ett objekt eller utföra en åtgärd.

  Använda Reglagestyrning

Kontrollera enkelt om hjälpmedelsfunktionerna är på genom att markera alternativet att visa hjälpmedelsstatus i menyraden (längst ned i inställningspanelen Hjälpmedel).

Slå snabbt på vanliga hjälpmedelsfunktioner utan att öppna Systeminställningar genom att trycka på alternativ-kommando-F5. Om du vill få namnen på alternativen upplästa i turordning trycker du på tabbtangenten. Vill du ställa in fler alternativ för hjälpmedel klickar du på Inställningar.

I en del program kan du låta datorn läsa upp text genom att välja Redigera > Tal > Börja tala. Den här funktionaliteten kanske inte finns tillgänglig för alla språk.