Bekanta dig med skrivbordet

Överst på skärmen finns menyraden. Längst ned skärmen finns Dock. Mellan dem finns något som kallas skrivbordet.

Exempel på ett skrivbord

Menyraden

Menyraden innehåller Apple-menyn, programmenyer, statusmenyer, Spotlight och Notiscenter. Mer information finns i Vad finns i menyraden?.

Menyraden

Skrivbord

Datorskrivbordet täcker större delen av skärmen och det är där du kommer att arbeta mest. Om du vill anpassa skrivbordet läser du Anpassa utseendet på skrivbordet. När du öppnar program visas programmets fönster på skrivbordet. Om du vill veta mer om hur du arbetar med programfönster läser du Fönstergrunder.

Du kan ha filer till hands på skrivbordet och ordna dem när som helst.

Dock

Använd Dock till att snabbt komma åt program, dokument och mappar. Du öppnar objekt från Dock genom att klicka på dem. Om du t.ex. vill öppna Finder – själva startpunkten i datorn – klicka du bara på symbolen för Finder (symbolen med ett leende ansikte). Läs mer om Finder i Visa filer i Finder.

Finder-symbolen i Dock

Det är lätt att starta program som inte finns i Dock genom att använda Launchpad – klicka bara på Launchpad-symbolen i Dock.