Ställa in användare på datorn

Om datorn har flera användare bör du skapa ett konto för varje person så att han eller hon kan skapa personliga inställningar och alternativ, utan att påverka de andra användarna.

Lägga till en användare

 1. Välj Apple-menyn > Systeminställningar och klicka på Användare och grupper.

  Öppna inställningspanelen Användare och grupper åt mig

 2. Klicka på låssymbolen för att låsa upp den och ange användarnamn och lösenord för en administratör.

 3. Klicka på lägg till-knappen under användarlistan.

 4. Klicka på popupmenyn Nytt konto och välj typ av användare.

  • Administratör: En administratör kan lägga till och hantera andra användare, installera program och ändra inställningar. Den nya användaren du skapade när du först ställde in datorn är en administratör. Datorn kan ha flera administratörer. Du kan skapa nya och konvertera standardanvändare till administratörer. Ställ inte in automatisk inloggning för en administratör. Om du gör det behöver någon bara starta om datorn för att få tillgång till administratörsbehörigheter. Om du vill skydda datorn bör du hålla administratörsnamnen och lösenorden hemliga.

  • Standard: Standardanvändare ställs in av en administratör. En standardanvändare kan installera program och ändra inställningar för egen användning. Standardanvändare kan varken lägga till andra användare eller ändra andra användares inställningar.

  • Hanterat med föräldrakontroll: Användare som hanteras via föräldrakontroll kan endast komma åt de program och det innehåll som anges av den administratör som hanterar användaren. Administratören kan begränsa användarens kontakter och åtkomst till webbplatser och ange tidsgränser för användningen av datorn.

  • Endast delning: Delningsanvändare kan komma åt delade filer från andra datorer, men kan inte logga in på eller ändra inställningar i datorn. Om du vill ge den användaren behörighet att komma åt delade filer eller en delad skärm kan du behöva ändra inställningarna i panelerna Fildelning, Skärmdelning och Fjärrhanterare i inställningspanelen Delning.

  • Grupp: Med en grupp kan flera användare ha samma behörigheter. Du kan till exempel ge en grupp särskilda åtkomstbehörigheter för en mapp eller fil. Alla som ingår i gruppen har åtkomst till mappen eller filen. Du kan också tilldela en grupp särskilda åtkomstbehörigheter för var och en av dina delade mappar. Du styr en grupps tillgång till dina delade mappar genom att ställa in åtkomstbehörigheter under Fildelning i inställningspanelen Delning.

 5. Ange ett fullständigt namn för användaren. Ett kontonamn skapas automatiskt. Använd ett annat kontonamn genom att ange det nu. Det går inte att ändra i efterhand.

 6. Ange ett lösenord för användaren och bekräfta det genom att fylla i det igen. Ett lösenordstips rekommenderas. Det kan hjälpa användaren att komma ihåg sitt lösenord vid behov.

 7. Klicka på Skapa användare.

 8. Beroende på vilken typ av användare som du skapar kan du även göra något av föjande:

  • Om du vill att användaren ska kunna komma åt delade filer och din skärm på distans med ett Apple-ID klickar du på Ställ in och anger användarens Apple-ID. Detta Apple-ID måste vara detsamma som det Apple-ID som har angetts för användaren i inställningspanelen Användare och grupper på användarens dator.

  • Om du vill att användaren ska kunna skapa ett nytt lösenordet när han eller hon loggar in på datorn markerar du Tillåt användaren att skapa nytt lösenord med hjälp av Apple-ID. Om alternativet är nedtonat klickar du på Ställ in och anger användarens Apple-ID.

  • Ge användaren administratörsbehörigheter genom att markera Tillåt användaren att administrera datorn.

  • För barn eller andra användare som behöver hanteras markerar du Aktivera Föräldrakontroll. Klicka på Öppna Föräldrakontroll och ställ in begränsningar för användaren.

  • För en användare som endast kan dela anger du vilka mappar som användaren kan visa och om användaren kan dela skärmen. Mer information finns i Dela filer med andra Mac-användare eller Dela skärmen.

Skapa en grupp

 1. Välj Apple-menyn > Systeminställningar och klicka på Användare och grupper.

  Öppna inställningspanelen Användare och grupper åt mig

 2. Klicka på låssymbolen för att låsa upp den och ange användarnamn och lösenord för en administratör.

 3. Klicka på lägg till-knappen under användarlistan.

 4. Klicka på popupmenyn Nytt konto och välj Grupp.

 5. Ange ett namn på gruppen och klicka på Skapa grupp.

 6. Markera varje användare och grupp du vill lägga till i den nya gruppen.

Konvertera en standardanvändare till en administratör

 1. Välj Apple-menyn > Systeminställningar och klicka på Användare och grupper.

  Öppna inställningspanelen Användare och grupper åt mig

 2. Klicka på låssymbolen för att låsa upp den och ange användarnamn och lösenord för en administratör.

 3. Markera en standardanvändare eller hanterad användare i listan över användare och markera sedan Tillåt användaren att administrera datorn.

Låta tillfälliga användare logga in som gäster

Du kan skapa en gästanvänvändare så att andra kan använda datorn utan att behöva skapa ett fullständigt användarkonto. Det går att använda föräldrakontroll till att begränsa gästernas aktiviteter, och ange vilka mappar de kan se.

Gäster:

 • Behöver inte något lösenord för att logga in

 • Kan inte ändra inställningar för användare eller datorn

 • Kan inte heller logga in på distans när fjärrinloggning har aktiverats i inställningspanelen Delning.

Filer som skapas av gäster sparas i en tillfällig mapp som raderas tillsammans med innehållet när gästen loggar ut. Gästkontot fungerar med iCloud-funktionen Hitta min Mac så att du kan hitta datorn om den försvinner. Du kan hitta datorn om någon påträffar den, loggar in som gäst och sedan använder Safari för att ansluta till internet.

 1. Välj Apple-menyn > Systeminställningar och klicka på Användare och grupper.

  Öppna inställningspanelen Användare och grupper åt mig

 2. Klicka på låssymbolen för att låsa upp den och ange användarnamn och lösenord för en administratör.

 3. Markera Gästanvändare i listan över användare.

 4. Markera Tillåt gäster att logga in på den här datorn.

 5. Markera Aktivera Föräldrakontroll om så önskas och klicka sedan på Öppna Föräldrakontroll. Läs mer om de begränsningar som du kan ställa in i Ställa in föräldrakontroll.

 6. Om du vill att gästanvändare ska kunna använda dina delade mappar från en annan dator i nätverket markerar du Tillåt gäster att ansluta till delade mappar.

Anpassa inloggningen

Om du är en administratör kan du ange hur inloggningsfönstret ska se ut för samtliga användare.

 1. Välj Apple-menyn > Systeminställningar och klicka på Användare och grupper.

  Öppna inställningspanelen Användare och grupper åt mig

 2. Klicka på låssymbolen för att låsa upp den och ange användarnamn och lösenord för en administratör.

 3. Klicka på Inloggning i inställningspanelen Användare och grupper.

 4. Klicka på popupmenyn Automatisk inloggning och välj en användare eller Av.

  Om du väljer en användare kommer den användaren att loggas in automatiskt varje gång datorn startar. Om du väljer Av visar datorn ett inloggningsfönster med alla användare vid start. Automatiskt inloggning blir aktivt nästa gång datorn startas om. Med tanke på säkerheten bör du inte ställa in datorn så att den automatiskt loggar in som en administratör. Om FileVault är aktiverat är automatisk inloggning avaktiverat.

 5. Välj de alternativ du vill använda. Om du har frågor får du detaljerad information om du klickar på hjälpknappen .

Om du vill ge den nya användaren behörighet att komma åt delade filer eller en delad skärm kan du behöva ändra inställningarna på panelerna Fildelning, Skärmdelning och Fjärrhanterare i inställningspanelen Delning.

Välj Apple-menyn > Systeminställningar och klicka på Delning.

Öppna inställningspanelen Delning åt mig