Skapa dokument
Öppna ett program som du kan använda till att skapa dokument och klicka sedan på…

Spara dokument
Spara ett dokument när som helst. I många program sparas dokumenten automatiskt medan du arbetar…

Ta bilder av skärmen
Bilder av skärmen (skärmavbilder) sparas automatiskt som filer på skrivbordet. Om du istället vill kopiera…

Visa filer i Finder
Finder är datorns startpunkt. Finder-symbolen ser ut som ett blått leende ansikte. Klicka på symbolen…

Använda taggar till att ordna filer
Du kan tagga filer och mappar så att de blir lättare att hitta. Taggar kan…

Skriva ut dokument
Öppna dokumentet och välj Arkiv > Skriv ut eller tryck på kommando-P. Utskriftsdialogrutan öppnas. I…

Skanna bilder eller dokument
Om du har en skanner eller en skrivare med en skanner kanske du inte behöver…