Använda taggar till att ordna filer

Du kan tagga filer och mappar så att de blir lättare att hitta. Taggar kan användas på alla filer och mappar, oavsett om de finns på datorn eller i iCloud.

Tagga filer och mappar

Du kan lägga till flera taggar till en fil.

 • Tagga en öppen fil: Håll pekaren till höger om dokumentets titel, klicka på pilen, klicka på fältet Taggar och skriv in en ny tagg eller välj en från listan.

 • Tagga en ny fil när du sparar den:  Spara filen. Klicka på fältet Taggar i dialogrutan Spara och skriv in en ny tagg eller välj en från listan.

 • Tagga en fil på skrivbordet eller i Finder:  Markera objektet och öppna Arkiv-menyn. Du kan även kontroll-klicka på objektet, eller trycka på det med två fingrar. Välj en färg under Taggar, eller klicka på Taggar och välj mellan fler taggar, eller skriv in en ny tagg.

  Markera objektet i ett Finder-fönster, klicka på knappen Taggar och skriv in en ny tagg eller välj en från listan.

Söka efter objekt du har taggat

 • Klicka på symbolen för Finder i Dock så att ett Finder-fönster öppnas. Visa allt med en viss tagg genom att klicka på taggen i Finder-sidofältet.

  Ändra vilka objekt som visas i sidofältet genom att välja Finder > Inställningar, klicka på Taggar och markera de taggar som ska visas.

Du kan även sortera objekten i Finder efter tagg, eller söka efter en tagg. Sök efter en tagg genom att ange taggens färg eller namn i sökfältet i Finder och sedan välja taggen från förslagen.

Ta bort taggar

 • Ta bort taggar från ett objekt: Kontroll-klicka på objektet, eller tryck på det med två fingrar, och klicka sedan på Taggar. Markera den eller de taggar som du vill ta bort och tryck på backstegstangenten.

 • Ta bort taggar från datorn: Välj Finder > Inställningar i Finder och klicka på Allmänt. Markera den eller de taggar som du vill ta bort och klicka på ta bort-knappen .

Redigera taggar

Välj Finder > Inställningar i Finder, klicka på Taggar och gör något av följande:

 • Visa en tagg i Finder-sidofältet: Markera den blå kryssrutan till höger om taggen.

 • Ändra färg på en tagg: Klicka på färgen bredvid taggen och välj en ny färg.

 • Ändra namn på en tagg: Klicka på taggen, klicka på det aktuella namnet och skriv ett nytt namn.

 • Skapa en ny tagg: Klicka på lägg till-knappen .

 • Radera en tagg: Markera taggen och klicka på ta bort-knappen .

 • Lägg till en tagg i kontextmenyn: Markera taggen i listan och dra den över den tagg som ska ersättas i avsnittet Favoriter längst ned i fönstret. Upp till sju taggar kan visas i kontextmenyn som visas när du kontroll-klickar på en fil.

 • Ta bort en tagg från kontextmenyn: Dra ut taggen från avsnittet Favorittaggar tills en grå ta bort-symbol visas (x).