Skanna bilder eller dokument

Om du har en skanner eller en skrivare med en skanner kanske du inte behöver någon speciell programvara för att skanna en bild.

Innan du påbörjar skanningen måste du öppna skannern. Följ sedan anvisningarna för antingen en skanner med dokumentmatare eller en flatbäddsskanner. Du kan skanna flera sidor på en gång om du har en skanner med automatisk dokumentmatare. Med en flatbäddsskanner kan du skanna flera små bilder samtidigt, spara varje bild i en egen fil och räta upp bilder som låg snett på inläsningsytan.

Obs! De här alternativen är inte tillgängliga för alla skannrar. Om anvisningarna skiljer sig från det du ser på skärmen läser du dokumentationen som följde med programmet som du använder.

Öppna skannern

 1. Anslut skannern, anslut den till elnätet och slå på den.

 2. Välj Apple-menyn > Systeminställningar och klicka sedan på Skrivare och skannrar.

  Öppna inställningspanelen Skrivare och skannrar åt mig

 3. Markera skannern i listan till vänster och klicka på Öppna skanner till höger.

  Om skannern också är en skrivare kan du behöva klicka på Skanna till höger innan det går att klicka på Öppna skanner.

  Om knappen Öppna skanner inte visas kan du behöva ställa in skannern eller läsa dokumentationen som följde med skannern om hur du skannar.

Skanna med en skanner med dokumentmatare

När du skannar med en skanner med dokumentmatare används samma inställningar för alla sidor i dokumentmataren. Dela upp sidorna i olika grupper om de behöver olika inställningar (om t.ex. vissa är i gråskala och andra i färg).

 1. Placera sidorna i skannerns dokumentmatare.

 2. Markera Använd dokumentmatare.

 3. Ställ in inläsningsalternativen. Du kanske måste klicka på Visa detaljer om alla tillgängliga alternativ ska visas. Du kan välja något av följande:

  • Välja typ av bild som ska skannas: Använd popupmenyn Typ.

   Välj Text för svartvita bilder med hög kontrast, som ett dokument, välj Svartvitt för gråskalebilder och Färg för färgbilder.

  • Skanna båda sidorna av en sida: Markera Duplex.

  • Välja en storlek för det skannade objektet: Använd popupmenyn Storlek.

  • Välja var skannade objekt ska sparas: Använd popupmenyn Skanna till.

   Om du väljer en mapp sparas objekten i den mappen. Om du väljer ett program så öppnas objekten med det programmet.

  • Justera färgerna eller exponeringen hos den skannade bilden: Välj Manuellt från popupmenyn Bildkorrigering och justera reglagen.

   Om bildkorrigeringsreglagen inte visas rullar du nedåt eller gör skanningsfönstret större.

 4. Klicka på Skanna.

  Skannern skannar en sida i taget.

Om du skannar flera bilder som ska lagras i ett dokument kan du kombinera PDF:er.

Skanna med en flatbäddsskanner

 1. Placera objekten på inläsningsytan.

  Se till att det finns mellanrum mellan objekten på skannerns inläsningsyta om du vill spara varje objekt i sin egen fil. Om en bild innehåller mycket tomrum kan skannern importera den som flera skannade bilder.

 2. Avmarkera Använd dokumentmatare om det är tillgängligt.

 3. Välj var de skannade objekten ska sparas från popupmenyn till vänster.

  Om du väljer en mapp sparas objekten i den mappen. Om du väljer ett program så öppnas objekten med det programmet.

 4. Välj storleken för den bild eller dokument som du skannar från popupmenyn till höger.

  Du kan välja ett standardpappersformat eller något av följande:

  • Upptäck separata bilder: Spara varje objekt i en egen fil och räta upp sneda objekt.

  • Känn av inramningsruta: Ta med alla objekt på inläsningsytan i en bild som är precis så stor att alla objekt ryms. Objekt som ligger snett rätas inte upp.

 5. Klicka på Skanna.

  En förhandsskanning identifierar vilka objekt som finns på skannerns inläsningsyta. En ytterligare skanning görs för varje fil som skapas.