Skapa dokument

  • Öppna ett program som du kan använda till att skapa dokument och klicka sedan på Nytt dokument i dialogrutan Öppna. Du kan också välja Arkiv > Nytt.

    Du kan till exempel öppna Textredigerare om du vill skapa ett textdokument, RTF-dokument eller ett HTML-dokument.

    Öppna Textredigerare åt mig

Det finns flera program från Apple som du kan använda till att skapa kalkylblad, presentationer, rapporter med mera:

Om du inte har Numbers, Keynote eller Pages på datorn kan du hämta dem från App Store.

Öppna App Store åt mig

De finns även för iOS-enheter (från App Store) och på iCloud.com.