Skriva ut dokument

 1. Öppna dokumentet och välj Arkiv > Skriv ut eller tryck på kommando-P.

  Utskriftsdialogrutan öppnas. I den ser du en liten förhandsvisning av hur ditt dokument kommer att se ut i utskrift. Bläddra mellan sidorna genom att klicka på pilarna under förhandsvisningen.

  Symboler i popupmenyn Skrivare anger skrivarens status. Utskriftsdialogrutan visar en liten förhandsvisning av utskriften. Klicka på Visa detaljer för alla utskriftsalternativ.

  Tips: Om du vill se en förhandsvisning i full storlek i programmet Förhandsvisning klickar du på popupmenyn PDF och väljer Öppna PDF i Förhandsvisning.

 2. Om inställningarna i utskriftsdialogrutan är bra klickar du på Skriv ut och är klar. Fortsätt annars till steg 3.

 3. Välj vilken du vill av de här vanliga utskriftsinställningarna (du kan behöva klicka på Visa detaljer för att se alla inställningar):

  • Skrivare: Välj vilken skrivare du vill använda. Om skrivaren du vill använda inte visas kan du lägga till den. Läs mer i Lägga till eller ta bort en skrivare. Om det visas en symbol bredvid skrivaren som du ska använda kan det vara ett problem som du måste lösa – se Symboler i popupmenyn Skrivare.

  • Förinställningar: En förinställning är en uppsättning utskriftsinställningar. I de flesta fall kan du använda de förvalda inställningarna, men du kan också välja en uppsättning inställningar som du har sparat från en tidigare utskrift. Läs mer om förinställningar i Spara dina utskriftsinställningar för senare användning.

  • Exemplar: Ange hur många exemplar du vill skriva ut. Om du vill skriva ut alla sidor i ett dokument innan nästa exemplar skrivs ut klickar du på Visa detaljer, väljer Pappershantering och markerar ”Sortera sidor”.

  • Svartvitt: Välj att skriva ut i svartvitt, om skrivaren har den möjligheten.

  • Dubbelsidig: Välj att skriva ut på båda sidor om papperet (dubbelsidig utskrift), om skrivaren har den möjligheten.

  • Sidor: Välj att skriva ut alla sidor, en enda sida eller ett intervall av sidor.

  • Riktning: Välj stående eller liggande format genom att klicka på knapparna.

Läs mer om utskriftsalternativ i Välja avancerade utskriftsinställningar.

Det kan finnas andra alternativ i utskriftsdialogrutan beroende på vilken skrivare och vilket program du använder. Om dessa anvisningar skiljer sig från vad du ser läser du dokumentationen som följde med programmet genom att klicka på Hjälp i menyraden.

Tips: Om du skriver ut ett dokument och marginalerna inte är som du hade tänkt, eller texten är avskuren, kan det finnas en konflikt mellan marginalerna som har angivits för sidstorleken i programmet och sidans skrivarmarginaler för den markerade skrivaren. Prova att ställa in skrivarmarginalerna för sidstorleken på noll. Mer information om hur du ställer in skrivarmarginalerna för en sidstorlek finns i Skapa en anpassad pappersstorlek.