Spara dokument

Spara ett dokument när som helst. I många program sparas dokumenten automatiskt medan du arbetar (Pages, Numbers, Keynote och Textredigerare sparar dokument automatiskt). Om programmet inte sparar automatiskt är det en bra idé att spara regelbundet.

Om du inte vill redigera originalversionen av ett dokument, eller om du vill spara en version i ett annat format, kan du skapa och spara en kopia av dokumentet.

Spara ett dokument

I program som sparar automatiskt sparas dokumenten när du gör ändringar. Du kan dock när som helst välja Arkiv > Spara om du vill spara en viss version eller ge dokumentet ett namn.

I vissa program, som Förhandsvisning och Textredigerare, kan du spara dokument direkt till iCloud Drive. Dokument på iCloud Drive är tillgängliga på de datorer och iOS-enheter som är inställda för iCloud Drive.

  1. Välj Arkiv > Spara och namnge sedan dokumentet.

  2. Lägg till taggar om du vill, så att du enklare kan hitta dokumentet senare.

  3. Välj var dokumentet ska sparas från menyn Plats.

    Du kan välja programmets iCloud-mapp, någon annanstans på iCloud Drive, eller en plats på datorn. Om den plats du vill använda inte visas klickar du på den nedåtpekande triangeln.

  4. Ställ in övriga alternativ och klicka sedan på Spara.

Spara en kopia av ett dokument

I de flesta program finns antingen kommandot Spara som eller Duplicera i Arkiv-menyn. Gör något av följande:

  • Välj Arkiv > Spara som och ange att namn för dokumentet. Om Spara som inte visas i Arkiv-menyn håller du ned alternativtangenten och väljer Arkiv > Spara som.

  • Välj Arkiv > Duplicera om du vill skapa en kopia av dokumentet. Gör ändringar och välj sedan Arkiv > Spara och ange ett namn för kopian.

    Om du vill ändra formatet klickar du på popupmenyn Filformat och väljer ett alternativ.