Ta bilder av skärmen

Bilder av skärmen (skärmavbilder) sparas automatiskt som filer på skrivbordet.

Om du istället vill kopiera skärmavbilden till Urklipp så att du kan klistra in den i ett dokument håller du ned kontrolltangenten samtidigt som du trycker på de andra tangenterna för skärmavbildning.

Ta en bild på hela skärmen

 • Tryck på skift-kommando-D.

Ta en bild på en del av skärmen

 1. Tryck på skift-kommando-4.

 2. Flytta hårkorspekaren till den plats där du vill att skärmavbilden ska börja.

 3. Tryck ned knappen på musen eller styrplattan och dra sedan över det område du vill avbilda.

 4. När du vill ta avbilden släpper du knappen på musen eller styrplattan.

  Avbryt genom att trycka på escape innan du släpper musknappen.

Ta en bild av ett fönster eller menyraden

 1. Tryck på skift-kommando-4.

 2. Tryck på mellanslagstangenten.

 3. Dra pekaren över området så att det markeras och klicka sedan.

  Avbryt genom att trycka på escape innan du klickar.

Ta en bild av en meny

 1. Öppna menyn så att menykommandona syns.

 2. Tryck på skift-kommando-4.

 3. Dra pekaren över hela menyn.

Om du inte vill ta med menytiteln trycker du på skift-kommando-4, trycker på mellanslagstangenten och flyttar kamerapekaren över menyn så att den markeras. Klicka sedan.

Vissa program, som DVD-spelare, tillåter inte att man tar bilder av skärmen.

Du kan också ta bilder av skärmen med programmet Skärmavbildning.

Öppna Skärmavbildning åt mig