การสร้างเอกสาร
เปิดแอพที่คุณสามารถสร้างเอกสารได้ จากนั้นคลิก เอกส ...

การบันทึกเอกสาร
บันทึกเอกสารเมื่อใดก็ได้หลายแอปจะบันทึกเอกสารของคุ ...

ถ่ายรูปภาพของหน้าจอ
รูปภาพของหน้าจอ (เรียกว่าสกรีนช็อต) จะถูกบันทึกเป็ ...

การดูไฟล์ของคุณใน Finder
Finder เป็นฐานเริ่มต้นสำหรับ Mac ของคุณไอคอน Finde ...

การใช้แท็กเพื่อจัดระเบียบไฟล์
คุณสามารถแท็กไฟล์และโฟลเดอร์เพื่อทำให้ค้นหาได้ง่าย ...

การพิมพ์เอกสาร
เมื่อเปิดเอกสารอยู่ ให้เลือกไฟล์ > พิมพ์ หรือกด ...

การสแกนรูปภาพหรือเอกสาร
หากคุณมีเครื่องสแกนหรือเครื่องพิมพ์ที่เป็นเครื่องส ...