การบันทึกเอกสาร

บันทึกเอกสารเมื่อใดก็ได้หลายแอปจะบันทึกเอกสารของคุณโดยอัตโนมัติในขณะที่คุณทำงาน (Pages, Numbers, Keynote และ TextEdit เอกสารทั้งหมดบันทึกอัตโนมัติ)หากแอปของคุณไม่ได้บันทึกเอกสารโดยอัตโนมัติ แนะนำให้บันทึกเอกสารไว้บ่อย ๆ

หากคุณไม่ต้องการแก้ไขเอกสารต้นฉบับ หรือหากคุณต้องการบันทึกเป็นเวอร์ชั่นอื่นที่แตกต่างกัน คุณสามารถสร้างและบันทึกฉบับคัดลอกของเอกสารนั้นได้

การบันทึกเอกสาร

ในแอปที่มีบันทึกอัตโนมัติ เอกสารจะบันทึกโดยอัตโนมัติเมื่อคุณเปลี่ยนแปลงอย่างไรก็ตาม คุณสามารถเลือก ไฟล์ > บันทึก เมื่อใดก็ได้เพื่อบันทึกเวอร์ชั่นเฉพาะหรือเพื่อตั้งชื่อให้เอกสาร

ในบางแอป เช่น การแสดงตัวอย่าง และ TextEdit คุณสามารถ บันทึกเอกสารไปยัง iCloud Drive โดยตรงเอกสารใน iCloud Drive สามารถใช้ได้กับคอมพิวเตอร์ของคุณ และอุปกรณ์ iOS ที่ตั้งค่ากับ iCloud Drive ได้

  1. เลือก ไฟล์ > บันทึก จากนั้นตั้งชื่อให้เอกสาร

  2. เพิ่มแท็กใด ๆ เพื่อช่วยคุณค้นหาเอกสารภายหลัง

  3. เลือกตำแหน่งที่จะบันทึกเอกสารจากเมนูตำแหน่งใด

    คุณสามารถเลือกโฟลเดอร์ iCloud ของแอปได้จากที่อื่นใน iCloud Drive หรือจากตำแหน่งใน Mac ของคุณหากคุณไม่เห็นตำแหน่งที่คุณต้องการ ให้คลิกสามเหลี่ยมชี้ลง

  4. ตั้งค่าตัวเลือกอื่น จากนั้นคลิก บันทึก

การบันทึกสำเนาของเอกสาร

ในแอพส่วนใหญ่ เมนูไฟล์จะมีคำสั่งบันทึกเป็นหรือทำสำเนาปฏิบัติตามวิธีใดวิธีหนึ่งต่อไปนี้:

  • เลือก ไฟล์ > บันทึกเป็น จากนั้นตั้งชื่อให้เอกสารใหม่หากคุณไม่เห็น บันทึกเป็น ในเมนูไฟล์ ให้กดปุ่ม Option ค้างไว้แล้วเลือกไฟล์ > บันทึกเป็น

  • เลือก ไฟล์ > ทำสำเนาเพื่อคัดลอกเอกสารหรือทำการเปลี่ยนแปลงใด ๆ จากนั้นเลือก ไฟล์ > บันทึก เพื่อตั้งชื่อให้กับสำเนานั้น

    หากคุณต้องการเปลี่ยนรูปแบบ ให้คลิกเมนูป๊อปอัพรูปแบบไฟล์ จากนั้นเลือกตัวเลือก