การพิมพ์เอกสาร

 1. เมื่อเปิดเอกสารอยู่ ให้เลือกไฟล์ > พิมพ์ หรือกด Command-P

  หน้าต่างโต้ตอบการพิมพ์จะเปิดขึ้นโดยมีการแสดงตัวอย่างขนาดเล็กอยู่ด้วยเพื่อให้คุณเห็นหน้าตาของเอกสารที่จะพิมพ์ออกมาคลิกลูกศรใต้การแสดงตัวอย่างเพื่อเลื่อนผ่านหน้าต่างๆ

  ไอคอนป๊อปอัพเมนูเครื่องพิมพ์ แสดงถึงสถานะของเครื่องพิมพ์กล่องโต้ตอบการพิมพ์แสดงตัวอย่างขนาดเล็กของงานพิมพ์ของคุณคลิกปุ่มแสดงรายละเอียด เพื่อดูตัวเลือกการพิมพ์ทั้งหมด

  เคล็ดลับ: ในการดูการแสดงตัวอย่างแบบขนาดเต็มในแอพแสดงตัวอย่าง ให้คลิกเมนูป๊อปอัพ PDF แล้วเลือกเปิด PDF ในการแสดงตัวอย่าง

 2. หากการตั้งค่าในหน้าต่างโต้ตอบการพิมพ์นั้นดีอยู่แล้ว ให้คลิก พิมพ์ และคุณก็ทำเสร็จหรือมิฉะนั้น ทำต่อที่ขั้นตอนที่ 3

 3. เลือกการตั้งค่าการพิมพ์ทั่วไปใดๆ ต่อไปนี้ (คุรอาจต้องคลิกแสดงรายละเอียดเพื่อดูการตั้งค่าบางส่วน):

  • เครื่องพิมพ์:เลือกเครื่องพิมพ์ที่คุณต้องการใช้หากเครื่องพิมพ์ที่คุณต้องการนั้นไม่มีให้ใช้งานได้ คุณจะสามารถเพิ่มเครื่องพิมพ์นั้นได้สำหรับคำแนะนำ ให้ดู การเพิ่มหรือเอาที่เครื่องพิมพ์ออกหากคุณเห็นไอคอนถัดจากเครื่องพิมพ์ที่คุณต้องการใช้ แสดงว่าอาจมีปัญหาที่คุณต้องแก้ไข โปรดดู ไอคอนในเมนูป๊อปอัพเครื่องพิมพ์

  • ค่าตั้งล่วงหน้า:ค่าที่ตั้งไว้คือชุดการตั้งค่าการพิมพ์ส่วนมากแล้วคุณจะสามารถใช้การตั้งค่าตามค่าเริ่มต้นได้ แต่คุณยังสามารถเลือกกลุ่มการตั้งค่าที่คุณได้บันทึกไว้จากงานพิมพ์ครั้งก่อนหน้าได้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแท็ก ให้ดู การบันทึกการตั้งค่าการพิมพ์ของคุณเพื่อใช้ในภายหลัง

  • สำเนา:ระบุจำนวนสำเนาที่คุณต้องการในการพิมพ์เอกสารทุกหน้าก่อนเริ่มพิมพ์สำเนาชุดต่อไป ให้เลือกแสดงรายละเอียด คลิกเมนูป๊อปอัพตัวเลือกการพิมพ์ เลือกการจัดการกระดาษ แล้วเลือก "เรียงหน้า"

  • ขาวดำ:เลือกพิมพ์แบบขาวดำ หากเครื่องพิมพ์ของคุณพิมพ์แบบนั้นได้

  • สองด้าน:เลือกตัวเลือกนี้เพื่อพิมพ์ทั้งสองด้านของหน้ากระดาษ (เรียกกันว่า “พิมพ์ทั้งสองด้าน” อีกด้วย) หาดเครื่องพิมพ์ของคุณพิมพ์แบบนั้นได้

  • Pages:เลือกพิมพ์ทุกหน้า หน้าเดียว หรือช่วงหนึ่งของหน้า

  • แนว:คลิกปุ่มเพื่อสลับระหว่างทิศทางแนวตั้งและแนวนอน

สำหรับข้อมูลอย่างละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเลือกการพิมพ์ ให้ดูที่ การเลือกการตั้งค่าการพิมพ์ขั้นสูง

คุณอาจเห็นตัวเลือกอื่นๆ ในหน้าต่างโต้ตอบการพิมพ์ได้โดยขึ้นอยู่กับเครื่องพิมพ์ของคุณและแอพที่คุณกำลังใช้อยู่หากคำแนะนำเหล่านี้แตกต่างจากสิ่งที่คุณเห็น ให้ตรวจสอบเอกสารประกอบของแอพที่คุณใช้อยู่โดยคลิกวิธีใช้ในแถบเมนู

เคล็ดลับ: หากคุณพิมพ์เอกสารแล้วพบว่าขนาดขอบกระดาษไม่เป็นไปตามที่คาดไว้หรือมีข้อความถูกตัด นั่นหมายความว่าอาจเกิดความขัดแย้งระหว่างขอบกระดาษที่ตั้งค่าไว้เป็นขนาดกระดาษในแอพและพื้นที่ที่พิมพ์ไม่ได้ของกระดาษที่ตั้งค่าไว้สำหรับเครื่องพิมพ์ที่เลือกไว้ของคุณลองตั้งค่าพื้นที่ที่พิมพ์ไม่ได้ของขนาดกระดาษนั้นเป็นศูนย์สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีตั้งค่าพื้นที่ที่พิมพ์ไม่ได้ที่เกี่ยวข้องกับขนาดกระดาษนั้น ให้ดู การสร้างขนาดกระดาษแบบกำหนดเอง