การสแกนรูปภาพหรือเอกสาร

หากคุณมีเครื่องสแกนหรือเครื่องพิมพ์ที่เป็นเครื่องสแกน คุณอาจไม่จำเป็นต้องใช้ซอฟต์แวร์พิเศษอื่น ๆ เพื่อสแกนภาพ

ก่อนที่คุณจะเริ่มสแกน คุณจำเป็นต้องเปิดเครื่องสแกนของคุณก่อนจากนั้น ปฏิบัติตามคำแนะนำสำหรับเครื่องสแกนชนิดป้อนเอกสาร หรือเครื่องสแกนแบบระนาบหากมีเครื่องสแกนที่มีตัวป้อนเอกสารอัตโนมัติ คุณจะสามารถสแกนเอกสารหลาย ๆ หน้าในคราวเดียวได้หากมีเครื่องสแกนชนิดกระจกแผ่นเรียบ คุณจะสามารถสแกนภาพขนาดเล็กหลาย ๆ ภาพในคราวเดียว เก็บภาพบันทึกเป็นไฟล์แยกของตัวเอง และปรับภาพที่เบี้ยวบนเครื่องระหว่างการสแกนให้ตรง

หมายเหตุ: ตัวเลือกต่อไปนี้อาจะไม่มีให้ใช้งานได้ในเครื่องสแกนของคุณหากคำแนะนำเหล่านี้ต่างจากสิ่งที่คุณเห็นในหน้าจอ ให้อ้างอิงเอกสารประกอบที่มาพร้อมแอพที่คุณกำลังใช้งาน

การเปิดเครื่องสแกนของคุณ

 1. เชื่อมต่อเครื่องสแกนของคุณ เสียบปลั๊กเครื่องสแกน แล้วเปิดเครื่อง

 2. เลือก เมนู Apple  > การตั้งค่าระบบ จากนั้นคลิก เครื่องพิมพ์และเครื่องสแกน

  เปิดการตั้งค่าการพิมพ์และการสแกนให้ฉัน

 3. เลือกเครื่องสแกนของคุณในรายการทางด้านซ้าย จากนั้นคลิก เปิดเครื่องสแกน ทางด้านขวา

  หากเครื่องสแกนของคุณเป็นเครื่องพิมพ์ด้วย คุณอาจต้องคลิก สแกน ทางด้านขวาก่อนที่คุณจะสามารถคลิก เปิดเครื่องสแกน ได้

  หากคุณไม่เห็นปุ่มเปิดเครื่องสแกน คุณอาจต้องตั้งค่าเครื่องสแกนของคุณ หรือตรวจสอบเอกสารประกอบที่มาพร้อมเครื่องสแกนของคุณเพื่อดูวิธีการสแกน

การสแกนด้วยเครื่องสแกนชนิดป้อนเอกสาร

เมื่อคุณสแกนด้วยเครื่องสแกนชนิดป้อนเอกสาร การตั้งค่าชุดเดียวกันจะถูกใช้กับเอกสารทุกหน้าในเครื่องหากหน้าเอกสารต้องใช้การตั้งค่าที่ต่างกัน (ตัวอย่างเช่น บางหน้าเป็นภาพระดับสีเทาและบางหน้าเป็นสี) ให้สแกนหน้าเหล่านั้นโดยแยกออกเป็นกลุ่มต่าง ๆ

 1. ใส่กระดาษลงในช่องใส่เอกสารของเครื่องสแกน

 2. เลือก ใช้ตัวป้อนเอกสาร

 3. การตั้งค่าตัวเลือกการสแกนคุณอาจจำเป็นต้องคลิกแสดงรายละเอียดเพื่อดูตัวเลือกทั้งหมดที่มีคุณสามารถเลือกรายการดังต่อไปนี้:

  • เลือกชนิดของรูปภาพที่สแกน:เลือกเมนูป๊อปอัพชนิด

   เลือก ข้อความ สำหรับรูปภาพสีดำและสีขาวที่มีความต่างระดับสีสูง เช่น เอกสาร เลือก ขาวดำ สำหรับรูปภาพระดับสีเทา และเลือก สี สำหรับรูปภาพสี

  • สแกนทั้งสองข้างของหน้ากระดาษเลือก สองด้าน

  • เลือกขนาดสำหรับรายการที่สแกน:ใช้เมนูป๊อปอัพ ขนาด

  • เลือกตำแหน่งการบันทึกรายการที่สแกน:ใช้เมนูป๊อปอัพสแกนไปยัง

   หากคุณเลือกโฟลเดอร์ รายการจะถูกเก็บในโฟลเดอร์นั้นหากคุณเลือกแอพ รายการจะเปิดด้วยแอพนั้น

  • การปรับสีหรือการรับแสงของรูปภาพ:เลือก ด้วยตนเอง จากเมนูป๊อปอัพการแก้ไขรูปภาพ จากนั้นปรับการควบคุม

   หากคุณไม่เห็นการควบคุมการแก้ไขภาพ ให้เลื่อนลงหรือทำให้หน้าต่างเครื่องสแกนสูงขึ้น

 4. คลิก สแกน

  เครื่องสแกนจะสแกนเอกสารทีละหนึ่งหน้า

หากคุณสแกนรูปภาพหลาย ๆ ภาพ ที่คุณต้องการเก็บไว้ในเอกสารเดียว คุณจะสามารถ รวม PDF

การสแกนด้วยเครื่องสแกนแนวระนาบ

 1. วางรายการลงบนเครื่องสแกน

  หากคุณต้องการบันทึกแต่ละรายการลงในไฟล์ของตัวเอง ให้ตรวจสอบให้แน่ว่ามีการเว้นช่องว่างระหว่างรายการแต่ละรายการบนเครื่องสแกนหากคุณสแกนภาพที่มีพื้นที่สีขาวจำนวนมาก เครื่องสแกนอาจส่งออกภาพโดยแบ่งเป็นหลายภาพ

 2. ยกเลิกการเลือก ใช้ตัวป้อนเอกสาร หากมีให้เลือก

 3. เลือกตำแหน่งบันทึกรายการที่สแกนจากเมนูป๊อปอัพด้านซ้าย

  หากคุณเลือกโฟลเดอร์ รายการจะถูกเก็บในโฟลเดอร์นั้นหากคุณเลือกแอพ รายการจะเปิดด้วยแอพนั้น

 4. เลือกขนาดของภาพหรือเอกสารที่คุณจะสแกนจากเมนูป๊อปอัพด้านขวา

  คุณสามารถเลือกขนาดกระดาษมาตรฐานหรือดังต่อไปนี้

  • การตรวจหาภาพที่แยกเก็บแต่ละรายการบันทึกเป็นไฟล์ของตัวเองและปรับรายการที่เบี้ยวให้ตรง

  • ตรวจหากล่องเก็บรวมรายการทั้งหมดบนเครื่องสแกนให้เป็นภาพเดียวซึ่งใหญ่พอรวมภาพทั้งหมดรายการที่เบี้ยวไม่ได้ถูกทำให้ตรง

 5. คลิก สแกน

  การสแกนเบื้องต้นจะกำหนดว่ารายการอะไรอยู่บนเครื่องสแกนการสแกนเพิ่มเติมจะทำสำหรับแต่ละไฟล์ที่สร้างขึ้น