ถ่ายรูปภาพของหน้าจอ

รูปภาพของหน้าจอ (เรียกว่าสกรีนช็อต) จะถูกบันทึกเป็นไฟล์บนเดสก์ท็อปโดยอัตโนมัติ

หากคุณต้องการทำสำเนาภาพถ่ายหน้าจอไปยังคลิปบอร์ด ดังนั้นคุณสามารถวางภาพนั้นลงบนเอกสาร กดปุ่ม Control ค้างไว้ขณะที่คุณกดปุ่มภาพถ่ายหน้าจออื่น ๆ

ถ่ายรูปภาพหน้าจอทั้งหน้าจอ

 • กด Shift-Command-3

ถ่ายภาพบางส่วนของหน้าจอ

 1. กด Shift-Command-4

 2. ย้ายตัวเมาส์ชี้กรอบเล็งไปยังตำแหน่งที่คุณต้องการเริ่มต้นถ่ายภาพหน้าจอ

 3. กดปุ่มเมาส์หรือแทร็คแพด จากนั้นลากคลุมบริเวณที่คุณต้องการจับภาพ

 4. เมื่อคุณพร้อมที่จะถ่ายภาพหน้าจอ ให้ปล่อยปุ่มเมาส์หรือแทร็คแพด

  ในการยกเลิก ให้กดปุ่ม Escape ก่อนที่จะปล่อยปุ่มเมาส์

ถ่ายภาพหน้าต่างหรือแถบเมนู

 1. กด Shift-Command-4

 2. กด Space bar

 3. ย้ายตัวเมาส์ชี้กล้องเหนือพื้นที่เพื่อไฮไลท์ จากนั้นคลิก

  ในการยกเลิก ให้กดปุ่ม Escape ก่อนที่คุณจะคลิก

ถ่ายรูปภาพเมนู

 1. เปิดเมนูเพื่อแสดงคำสั่งเมนู

 2. กด Shift-Command-4

 3. ลากตัวเมาส์ชี้กรอบเล็งเหนือเมนูทั้งหมด

หากคุณไม่ต้องให้รวมชื่อเมนู ให้กด Shift-Command-4 แล้วกด Space Bar เลื่อนตัวเมาส์ชี้กล้องไปเหนือเมนูเพื่อไฮไลท์ จากนั้นจึงคลิก

บางแอพพลิเคชั่น เช่น เครื่องเล่นดีวีดี อาจไม่ให้คุณถ่ายรูปภาพหน้าจอ

คุณยังสามารถถ่ายรูปภาพหน้าจอโดยการใช้แอพพลิเคชั่นเก็บภาพ

เปิด เก็บภาพ ให้ฉัน