การเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตหรือเครือข่ายโดยใช้อีเธอร์เน็ต

คุณสามารถใช้อีเธอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านเครือข่ายอีเธอร์เน็ตหรือผ่านโมเด็ม DSL หรือโมเด็มเคเบิลได้หากคุณกำลังใช้โมเด็ม โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เปิดโมเด็มและเสียบเข้ากับเต้ารับผนังซึ่งมีสายที่มาพร้อมกับโมเด็ม

 1. ใช้สายอีเธอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่อพอร์ตอีเธอร์เน็ตของคอมพิวเตอร์ของคุณเข้ากับโมเด็มหรืออุปกรณ์เครือข่ายอื่น (ตัวอย่างเช่น สวิตช์หรือเราเตอร์)หากคอมพิวเตอร์ของคุณไม่มีพอร์ตอีเธอร์เน็ต ให้ลองใช้อะแดปเตอร์ USB ไปเป็นอีเธอร์เน็ตหรืออะแดปเตอร์ Thunderbolt ไปเป็นอีเธอร์เน็ตกิกะบิต

  ในหลายกรณี คุณจะเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตโดยอัตโนมัติหากไม่เป็นเช่นนั้น ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ให้เสร็จสิ้นเพื่อป้อนการตั้งค่าเครือข่ายของคุณหากคุณไม่แน่ใจว่าต้องป้อนสิ่งใดลงไป ให้ตรวจสอบกับผู้ดูแลเครือข่ายหรือ ISP ของคุณ

 2. เลือก เมนู Apple > การตั้งค่าระบบ จากนั้นคลิก เครือข่าย

  เปิดการตั้งค่าเครือข่ายให้ฉัน

 3. เลือก อีเธอร์เน็ต ในรายการทางด้านซ้าย

 4. คลิกเมนูป๊อปอัพกำหนดค่า IPv4 แล้วเลือกวิธีการกำหนดค่าที่แนะนำของ ISP ของคุณ

  • การใช้ DHCP หรือการใช้ BootP:เลือกหนึ่งในตัวเลือกเหล่านี้หากคุณรับที่อยู่ IP อัตโนมัติจาก ISP ของคุณ

  • การใช้ DHCP กับที่อยู่ที่ป้อนด้วยตัวเอง:เลือกตัวเลือกนี้หากคุณได้รับที่อยู่ IP เฉพาะและ ISP ของคุณใช้ DHCP หรือการตั้งค่าเครือข่ายอื่นๆ

  • ปรับเอง:เลือกตัวเลือกนี้หากคุณได้รับที่อยู่ IP เฉพาะ ซับเน็ตมาสก์ และที่อยู่เราท์เตอร์จาก ISP ของคุณ

 5. คลิก ขั้นสูง คลิก DNS แล้วคลิกปุ่มเพิ่ม ด้านใต้เซิร์ฟเวอร์ DNS จากนั้นป้อนที่อยู่ IP ของเซิร์ฟเวอร์ DNS ของ ISP ของคุณหาก ISP ของคุณให้คุณค้นหาที่อยู่โดเมน ให้ป้อนเข้าไปด้วยการกระทำเหล่านี้อาจไม่จำเป็นหากคุณกำหนดการตั้งค่า IP ของคุณให้ใช้ DHCP

 6. หากคุณได้รับการตั้งค่าอื่นๆ จากผู้ให้บริการของคุณ เช่น IPv6, เซิร์ฟเวอร์พร็อกซี่ หรือการตั้งค่าอีเธอร์เน็ตเพิ่มเติม ให้คลิก ขั้นสูง เพื่อป้อนการตั้งค่า

 7. คลิก ตกลง เพื่อเปิดใช้การตั้งค่าสำหรับบริการอีเธอร์เน็ต