เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตโดยใช้ Instant Hotspot

Mac ของคุณสามารถใช้ฮอตสปอตส่วนบุคคลบน iPhone หรือ iPad ของคุณเพื่อเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้โดยอัตโนมัติเมื่อ Mac หรืออุปกรณ์ iOS ของคุณอยู่ในระยะของกันและกัน

หากต้องการใช้ฮอตสปอตส่วนบุคคลของคอมพิวเตอร์ของคุณ เครื่อง Mac ของคุณต้องมี OS X Yosemite (v10.10) ขึ้นไป และคุณต้องมี iPhone หรือ iPad (รุ่นเซลลูลาร์) ที่มี iOS 8 ขึ้นไป และเปิดใช้ฮอตสปอตส่วนบุคคล (ไปที่ การตั้งค่า > ฮอตสปอตส่วนบุคคล)

  1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ iOS และ Mac ของคุณได้ลงชื่อเข้าไปใน iCloud ด้วย Apple ID เดียวกัน

  2. บน Mac ของคุณ ให้คลิกไอคอนสถานะ Wi-Fi ในแถบเมนู จากนั้นเลือก iPhone หรือ iPad ของคุณ

    หลังจากที่คุณเชื่อมต่อกับฮอตสปอตส่วนบุคคลใน iPhone หรือ iPad ของคุณแล้ว คุณสามารถใช้เมนูสถานะ Wi-Fi เพื่อตรวจสอบสถานะแบตเตอรี่ของอุปกรณ์และความแรงของสัญญาณเซลลูลาร์ได้

เมื่อคุณไม่ได้ใช้งานฮอตสปอต อุปกรณ์ของคุณจะยกเลิกการเชื่อมต่อโดยอัตโนมัติเพื่อประหยัดพลังงานแบตเตอรี่

หมายเหตุ: คุณสมบัตินี้อาจใช้ไม่ได้กับผู้ให้บริการทุกคนอาจมีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมติดต่อผู้ให้บริการมือถือของคุณสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม