การทำให้ Mac ของคุณอัพเดทnอยู่เสมอ

Apple จะปล่อยการอัปเดตซอฟต์แวร์ถึงคอมพิวเตอร์ของคุณเป็นระยะ (ซึ่งสามารถรวมถึงการอัปเดตความปลอดภัยที่สำคัญ)

หากคุณได้รับการแจ้งเตือนว่ามีรายการอัพเดทซอฟต์แวร์ให้ใช้งานได้ คุณจะสามารถเลือกได้ว่าจะติดตั้งรายการอัพเดทนั้นเมื่อใดหรือจะเลือกให้เตือนความจำในวันถัดไปก็ได้

คุณยังสามารถตรวจสอบ App Store ในเมนู Apple เพื่อดูว่ามีอะไรอัปเดทได้อีกด้วย

ตรวจสอบการอัปเดตอัตโนมัติ

 • ในการหาอัปเดตของคุณ ให้เลือก เมนู Apple > App Store จากนั้นคลิก อัปเดต

การตั้งค่า Mac ของคุณให้ตรวจสอบหาการอัปเดตโดยอัตโนมัติ

 1. เลือก เมนู Apple > การตั้งค่าระบบ จากนั้นคลิก App Store

  เปิดการตั้งค่า App Store ให้ฉัน

 2. เลือก “ตรวจสอบหาการอัปเดตโดยอัตโนมัติ”

  • ในการให้ Mac ของคุณดาวน์โหลดโดยไม่ต้องถาม ให้เลือก “ดาวน์โหลดอัปเดตใหม่ที่มีไปที่พื้นหลัง”

  • ในการให้ Mac ของคุณติดตั้งการอัพเดทแอพ โดยอัตโนมัติ ให้เลือก “ติดตั้งการอัพเดทแอพ”

  • ในการให้ Mac ของคุณติดตั้งการอัปเดต OS X โดยอัตโนมัติ ให้เลือก “ติดตั้งการอัปเดต OS X”

  • ในการให้ Mac ของคุณติดตั้งไฟล์ระบบและอัปเดตความปลอดภัยโดยอัตโนมัติ ให้เลือก “ติดตั้งไฟล์ข้อมูลระบบและอัปเดตความปลอดภัย”

หมายเหตุ: MacBook, MacBook Pro และ Mac Book Air จะต้องเสียบอะแดปเตอร์ไฟฟ้าไว้เพื่อให้ดาวน์โหลดรายการอัพเดทได้โดยอัตโนมัติ