การใช้แทร็คแพดหรือเม้าส์
ใน OS X คุณสามารถโต้ตอบกับ Mac ของคุณได้โดยใช้ท่าท ...

การเปิดเสียงดังขึ้นหรือเบาเสียงลง
ในการเปลี่ยนความดังของคอมพิวเตอร์ของคุณ ให้คลิกตัว ...

การใช้กล้องในตัว
หาก Mac ของคุณหรือจอแสดงผลมีกล้อง iSight, FaceTime ...

การเชื่อมต่อจอแสดงผล
คุณสามารถดูเดสก์ท็อปของ Mac ของคุณบนจอแสดงผลได้อย่ ...

การใช้ AirPlay เพื่อดูเดสก์ท็อปของคุณบน HDTV
การสะท้อน AirPlay จะให้คุณส่งสิ่งที่อยู่บน Mac ของ ...