การเชื่อมต่อจอแสดงผล

คุณสามารถดูเดสก์ท็อปของ Mac ของคุณบนจอแสดงผลได้อย่างง่ายดาย เช่น Apple Thunderbolt Display หรือบนทีวีของคุณ

การเชื่อมต่อ Apple Thunderbolt Display:เสียบสายของจอแสดงผลโดยตรงไปในพอร์ต Thunderbolt บน Mac ของคุณ

การเชื่อมต่อจอแสดงผล LED Cinema ของ Apple:เสียบสายของจอแสดงผลโดยตรงไปในพอร์ต Thunderbolt บน Mac ของคุณ

การเชื่อมต่อทีวีหรือจอแสดงผลด้วยตัวเชื่อมต่อ HDMI:เสียบสายเข้าไปในพอร์ต HDMI บน Mac ของคุณโดยตรงหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ทีวี ให้ดู การใช้ TV ของคุณเป็นจอแสดงผล

การเชื่อมต่อจอแสดงผลด้วยตัวเชื่อมต่อ VGA:ใช้อะแดปเตอร์สำหรับ Mini DisplayPort เป็น VGA เพื่อเชื่อมต่อจอแสดงผลไปยังพอร์ต Thunderbolt บน Mac ของคุณ

การเชื่อมต่อจอแสดงผลด้วย Mini DisplayPort:เสียบสายของจอแสดงผลโดยตรงไปใน Mini DisplayPort บน Mac ของคุณ

หากจอแสดงผลของคุณใช้ พอร์ตวิดีโอ ที่ไม่สามารถใช้งานได้ใน Mac ของคุณ คุณอาจจะสามารถใช้อะแดปเตอร์เพื่อเชื่อมต่อจอแสดงผลของคุณได้ตัวอย่างเช่น หาก Mac ของคุณไม่มีพอร์ต HDMI คุณจะสามารถใช้อะแดปเตอร์วิดีโอ Mini DisplayPort ไปเป็น HDMI ที่มีพอร์ต Thunderbolt ใน Mac ของคุณได้หากคุณใช้ MacBook ที่มีพอร์ต USB-C ให้ใช้ USB-C Digital AV Multiport Adapter หรือ USB-C VGA Multiport Adapter