การเปิดเสียงดังขึ้นหรือเบาเสียงลง

  • ในการเปลี่ยนความดังของคอมพิวเตอร์ของคุณ ให้คลิกตัวควบคุม ความดัง แถบเลื่อนความดัง ใน แถบเมนู จากนั้นลากแถบเลื่อนเพื่อปรับความดัง

    หากตัวควบคุม ความดัง ไม่อยู่ในแถบเมนู ให้เลือก เมนู Apple > การตั้งค่าระบบ จากนั้นคลิก เสียงคลิก เสียงออก จากนั้นเลือกกล่องกาเครื่องหมาย “แสดงความดังในแถบเมนู”

    เปิดบานหน้าต่าง เสียงออก ให้ฉัน