การใช้ AirPlay เพื่อดูเดสก์ท็อปของคุณบน HDTV

การสะท้อน AirPlay จะให้คุณส่งสิ่งที่อยู่บน Mac ของคุณแบบไร้สายไปยัง HDTV ด้วย Apple TVหาก Mac ของคุณรองรับการสะท้อน AirPlay ไอคอนสถานะ AirPlay จะปรากฏในแถบเมนูของ Mac ของคุณเมื่อ Apple TV อยู่บนเครือข่ายเดียวกันกับ Mac ของคุณ

คอมพิวเตอร์ Mac, HDTV และการตั้งค่า Apple TV

ก่อนที่คุณจะเริ่มใช้งาน โปรดดูบทความการสนับสนุนของ Apple เรื่องการใช้ AirPlay เพื่อดูหน้าจอ Mac ของคุณบน HDTV เพื่อดูว่าคุณสามารถใช้การสะท้อน AirPlay กับ Apple TV และ Mac ของคุณได้หรือไม่

  1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า Mac และ Apple TV ของคุณอยู่บนเครือข่ายเดียวกัน

  2. คลิกไอคอนสถานะ AirPlay ในแถบเมนู จากนั้นเลือก Apple TV ของคุณ

    หมายเหตุ: หากคุณไม่เห็นไอคอนสถานะ AirPlay ในแถบเมนู ให้ตรวจสอบว่า Apple TV ของคุณได้ตั้งค่าอย่างถูกต้อง

  3. ในการตั้งค่าว่าต้องการให้เดสก์ท็อปของคุณมีขนาดตรงกับหน้าจอ Mac หรือหน้าจอทีวี ให้คลิกที่ไอคอนสถานะ AirPlay แล้วเลือก Mac เครื่องนี้ หรือ Apple TV ของคุณขณะที่คุณใช้การสะท้อน AirPlay ไอคอนสถานะ AirPlay ในแถบเมนูจะเป็นสีนำ้เงิน